Cu fața dragostei aprinse

de Traian Dorz
Cu fața dragostei aprinse
fă-mi Doamne sufletul din mine
– de-ar arde-n flăcări nemaistinse
așa aș semăna cu Tine.
Ca Adevărul Sfânt și tare
fă-mi vorbele de flăcări pline,
– arzând de-o sfântă-ncredințare
asș aș semăna cu Tine!
Ca Bunătatea nesfârșită
fă-mi Doamne a ochilor lumine,
– în mila blândă și simțită
așa aș semăna cu Tine!
Ca Stânca pururi nemișcată
credința mea pe veci o ține
aceeași, tare și curată
– așa aș semăna cu Tine.
Ca raza candelei curate
fă-mi rugăciunile senine,
fierbinți și liniștite toate
– așa aș semăna cu Tine.