tineridelanganoi

SOLI DEO GLORIA

Nu cumva esti Toma ? (SCHIȚĂ DE PREDICĂ)

 • IOAN 20:24-29
 • Isus Se arată şi lui Toma
 • 24 Toma, zis* Geamăn, unul din cei doisprezece, nu era cu ei când a venit Isus.
 • * Ioan 11:16;
 • 25 Ceilalţi ucenici i-au zis deci: „Am văzut pe Domnul!” Dar el le-a răspuns: „Dacă nu voi vedea în mâinile Lui semnul cuielor şi dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor şi dacă nu voi pune mâna mea în coasta Lui, nu voi crede.”
 • 26 După opt zile, ucenicii lui Isus erau iarăşi în casă şi era şi Toma împreună cu ei. Pe când erau uşile încuiate, a venit Isus, a stat în mijloc şi le-a zis: „Pace vouă!”
 • 27 Apoi a zis lui Toma: „Adu-ţi* degetul încoace şi uită-te la mâinile Mele şi adu-ţi mâna şi pune-o în coasta Mea; şi nu fi necredincios, ci credincios.”
 • * 1 Ioan 1:1;
 • 28 Drept răspuns, Toma I-a zis: „Domnul meu şi Dumnezeul meu!”
 • 29 „Tomo”, i-a zis Isus, „pentru că M-ai văzut, ai crezut. Ferice* de cei ce n-au văzut, şi au crezut.”

Am învățat că nu ești vrednic să citești în Scriptură dacă nu ai și puterea s-o personalizezi. Privind la personajul Toma n-o putem face decît încălțînd pantofii lui uitîndu-ne la noi.

I. Toma ucenicul inconsecvent vs.24.

 • era zis geaman fiinca se identifica cu ucenicii dar acum e inconsecvent. Cînd va veni Isus, te va găsi „cu ei” sau cu altii?

Nu cumva ești Toma?

II. Toma ucenicul care nu mai trăiește ceea ce trăiesc ceilalți vs.24

 • le-a deschis mintea să înțeleagă Scriptura
 • l-au văzut pe Domnul
 • au primit pace lăuntrică
 • au văzut manifestarea Duhului Sfînt

Dacă nu ai trăirea creștinilor autentici ci doar una formală e foarte justificată următoarea ăntrebare: „nu cumva ești Toma?”

III. Toma ucenicul care așează semnele și minunile mai presus decît cuvîntul mărturiei vs.25

Nu cumva ești Toma?

IV. Toma ucenicul reabilitat vs.26

 • prin frecvență la adunările frățești

Înainte să-L vezi pe Hristos trebuie să-ți vezi frații.

 • printr-o întîlnire personală cu Domnul

// – aceasta întotdeauna îți pune în suflet pacea Domnului „PACE VOUĂ”

// – e specifică problemei cu care te confrunți

 • printr-o hotărâre personală de-a se lăsa transformat vs.27-28

N-ai vrea să fii ca și Toma în această etapă spirituală?

V. Toma ucenicul care poate fi depășit vs.29

nu poate fi depășit în slujba apostoliei

nu poate fi depasit in experienta intalnirii Hristosului înviat în mod tangibil

nu poate fi depășit în răsplata cerească potrivită cu statutul de apostol

Dar poate fi depășit prin hotărîrea credinței. Hotărăște-te să crezi:

 • în cuvîntul mărturiei
 • în argumentul majorității ca sursă de adevăr
 • în lipsa experiențelor supranaturale
 • în biruința luminii asupra întunericului chiar daca nu vezi la început lucrul acesta.

Nu vrei să îl depășești aici pe Toma?

 

 

Reclame

mai 5, 2016 Posted by | Schițe de predici | Lasă un comentariu

Schita de predica Filipeni 2:1-13

Filipeni 2:1-13

SUBIECT: Aceeași luptă cu a sfinților

Fil. 1:29-30 „aceeași luptă” iar la vs 1 din capitolul 2 Biblia spune „Deci”, adică findcă duceți aceeași luptă vă dau următoarele îndemnuri… Și de aici înainte e descrisă lupta care trebuie dusă. Această luptă e lupta ta și e lupta mea!

 1. LUPTA PENTRU UNITATE VS.1-2
 2. LUPTA PENTRU SMERENIE ÎN RELAȚIILE FRĂȚEȘTI VS.3
 3. LUPTA IDENTIFICĂRII CU HRISTOS ÎN GÂNDIRE VS.5
 4. LUPTA DEZBRĂCĂRII DE SINE VS.7
 5. LUPTA ASCULTĂRII PÂNĂ LA CAPĂT VS. 8, 12.

august 15, 2015 Posted by | Schițe de predici | Lasă un comentariu

DUHUL SFÂNT sau ÎNŞEPTITUL DUH AL LUI DUMNEZEU

Pas(i)unea pastorilor

(de la Constantin Moisa)

(Apoc. 1.4-6; Is. 11.2)

Introducere. Sintagma ,,cele şapte Duhuri ale lui Dumnezeu“ care exprimă de o manieră magistrală plinătatea Duhului Sfânt, mai apare de 3 ori în cartea Apocalipsa: 3.1; 4.5; 5.6.

Iar în profeţia mesianică citată la început sunt menţionate cele şapte atribute ale Duhului Sfânt: Duhul Domnului, duh de înţelepciune şi pricepere, duh de sfat şi de tărie, duh de cunoştinţă şi de frică de Domnul.

De asemenea, pentru a ne deveni şi mai accesibil, El ni Se prezintă cu ajutorul a şapte simboluri:

 1. Porumbel (Ioan 1.29-34) = simbolul curăţiei şi al blândeţei

A fost semnul menit să-i dovedească lui Ioan Botezătorul că Isus Cristos este Fiul lui Dumnezeu, de o puritate şi sfinţenie desăvârşită.

Din mijlocul întristării şi descurajării, David cânta: ,,O, dacă aş avea aripile porumbelului, aş zbura şi aş găsi undeva odihnă! (Ps. 55.6).

Eu şi tu am fost…

Vezi articolul original 648 de cuvinte mai mult

iunie 17, 2015 Posted by | Schițe de predici | Lasă un comentariu

PRIMA ARĂTARE DUPA ÎNVIERE – MARIA MAGDALENA

MARIA MAGDALENA

cuie coroanaPRIMA ARĂTARE DUPA ÎNVIERE – MARIA MAGDALENA

                                                                                                Ioan 20:1-18

      Toţi evangheliştii vorbesc despre Maria Magdalena. Evanghelistul Luca (8:1-3) prezintă câteva femei care s-au alăturat grupului celor 12 ucenici şi „ajutau cu ce aveau”. Femeile au fost vindecate de diferite suferinţe de care erau chinuite. Printre acestea apare şi Maria Magdalena (probabil fiind din Magdala) „din care ieşiseră şapte draci”. De remarcat că de fiecare dată când evangheliştii prezintă grupul femeilor, prima menţionată este Maria Magdalena (Mt.27:56,61, 28:1 / Mc.15:40,47, 16:1 / Lc.24:10)

O singură excepţie face evanghelistul Ioan când prezintă femeile care stăteau lângă crucea lui Isus. Maria Magdalena este prezentată ultima (Io.19:25) ca mai apoi, „în ziua dintâi a săptămânii” ea să fie prima şi singura menţionată dintre femeile prezente la mormânt (Io.20:1-18). Maria Magdalena poate fi numită ca fiind femeia care a plecat ultima de la cruce şi a venit prima la mormânt, fiind şi prima persoană care l-a văzut pe Domnul Isus înviat din morţi (fapt menţionat şi în Mc.16:9). E o mare surpriză ca istoria să consemneze acest adevăr. Tocmai această femeie să beneficieze de un asemenea primat? Sunt câteva lucruri de evidenţiat cu privire la relatarea evanghelistului Ioan privind prima arătare a Domnului Isus.

 1. Maria Magdalena face ceva când toți considerau că nu se mai poate face nimic! : „…s-a dus disdedimineaţă la mormânt pe când era încă întuneric...”(v.1)

    Cea mai tristă constatare pe care o auzim adesea este că lucrurile sunt cum sunt, că nu se mai poate face nimic, că „n-ai ce să faci!”. Lipsa noastră de activitate adesea este consecinţa unei asemenea concluzii la care atât de repede ajungem. Ce să mai faci când Isus a fost condamnat, răstignit şi îngropat? Ce se mai poate face?

In noi înşine se poate naşte un astfel de gând dar el ne poate fi sugerat şi de alţii, din casa noastră sau dintre cei din jurul nostru. N-ai ce să faci i-a sugerat lui Iov chiar nevasta lui. N-ai ce să faci a fost şi mesajul primit de tânărul David ajuns în tabăra copiilor lui Israel ocărâtă de Goliat (1 Sam 17).

Dacă Maria Magdalena ar fi solicitat părerea ucenicilor, ce sfat ar fi primit? Oare nu considerau aceştia că nu mai e nimic de făcut, că „n-ai ce să faci?”

E de remarcat perseverenţa Mariei. Nu s-a lăsat. Nu a abandonat. A văzut tot ce era de văzut cu privire la sfârşitul Domnului Isus. Cu toate acestea, în ziua dintâi a săptămânii ea merge „…disdedimineaţă la mormânt, pe când era încă întuneric…”(v.1)

Chiar şi atunci când cei doi ucenici s-au convins că trupul Mântuitorului nu mai este în mormânt şi s-au întors acasă, Maria Magdalena a mai putut face ceva : …”şedea afară lângă mormânt şi plângea.”(v.11) Apoi ni se spune că : „Pe când plângea, s-a plecat să se uite în mormânt”(v.11b) şi totul începe de aici!

Suntem noi oamenii care am îmbrăţişat pe „n-ai ce să faci?” Oare dacă :

 1. Lucrurile nu merg bine în familia ta, n-ai ce să faci?
 2. Lucrurile nu merg aşa cum ar trebui în biserică, n-ai ce să faci?
 3. Vezi că nu este bună starea de nepocăinţă în care eşti, n-ai ce să faci?

Maria a putut să facă ceva, a perseverat şi Domnul Isus i s-a descoperit ei ca viu, înaintea celorlalţi.

 1. Maria Magdalena Il aude pe Domnul Isus strigând-o pe nume : ”Isus i-a zis : ”Marie!” Ea s-a întors, și I-a zis în evreiește : ”Rabuni” adică ”Invățătorule!” (v.16)

Interesant de remarcat este faptul că după ce a văzut pe cei doi îngeri, Maria Magdalena Il vede pe Insuși Domnul Isus dar nu-L recunoaște. Mantuitorul este lângă ea. Prezența Lui este cel mai frumos răspuns la căutările ei dar cu toate acestea ea continuă să pună întrebări. Il vede, Il aude vorbind dar nu-L recunoaște. Continuă să caute răspuns la frământările ei. Oare câți oameni sunt inconștienți de faptul că Domnul Isus este chiar lângă ei, le vorbește iar ei nu-L recunosc continuând să caute răspuns la frământările lor? ”Pe cine cauți?” (v.15a) întreabă Isus. Importantă întrebare. Cauți ceva sau cauți pe cineva? Ea căuta ceva, un trup fără viață. Domnul Isus vorbește de cineva, de o persoană vie.

Totul se schimbă în momentul în care Maria Il aude pe Domnul Isus strigându-i numele. Atunci Il recunoaște. Ea devine prima persoană care se convinge de învierea Lui. Dumnezeu cheamă pe toți dar chemarea lui e personală : ” Din dragoste pentru robul Meu Iacov, si pentru Israel, alesul Meu, te-am chemat pe nume, ti-am vorbit cu bunavointa, inainte ca tu sa Ma cunosti”(Is.45:4). In Ioan 10:3 citim că ”… el isi cheama oile pe nume, si le scoate afara din staul” Avram, Saul din Tars, Corneliu sânt câteva exemple de oameni care și-au auzit numele strigate de Dumnezeu. Tu ți-ai auzit numele strigat de Isus? Ești atent la vocea lui? Maria Magdalena și-a auzit numele strigat de Isus. Ea a răspuns imediat!

 1. Maria Magdalena duce vestea cea bună mai departe : Maria Magdalena s-a dus, și a vestit ucenicilor că a văzut pe Domnul…” (v.18)

    După ce se convinge că Isus e viu, Maria Magdalena n-ar mai pleca niciunde. Nu-i mai trebuie nimic. Devine prima persoană aflată în sărbătoarea Invierii. Domnul Isus n-o lasă însă să rămână în sărbătoare ci o cheamă la …lucrare! ”Du-te…”este îndemnul  Celui Inviat. Astfel Maria Magdalena devine primul evanghelist. Un fel de apostol (trimis) la …apostoli! E important să te bucuri de sărbătoarea Invierii dar nu rămâne aici. Sunt atâția care au nevoie sa audă mărturia ta. Sunt oameni descurajați, apăsați care au nevoie să te audă vorbind de Isus. Să le spui ce ai experimentat tu! Ce ai văzut tu!

# Un grup de oameni urmăreau filmul ISUS. Când s-a ajuns la secvența ducerii crucii și a răstignirii mulți au început să plângă. Deodată un copil se ridică și strigă : ”Nu mai plângeți! Isus va reveni, va învia! Eu am văzut filmul!”

   Tu ai văzut ceva. Te-ai întâlnit cu Cineva. Du vestea bună și la alții!

                                                 Ilie Milutin, pastor 

aprilie 11, 2015 Posted by | Schițe de predici | Lasă un comentariu

Schiță de predică din Filipeni cap. 2

Text: Fil.2:1-

SUB: Aspecte privitoare la lupta creștinului

– context Fil. 1:29-30

I. LUPTA CREȘTINULUI E O LUPTĂ A CONDUITEI VS.1

 1. Acolo unde e Hristos sunt îndemnuri
 2. Acolo unde e dragoste e mângâiere
 3. Acolo unde e Duhul Sfânt, acolo sunt legături

II. LUPTA CREȘTINULUI E O LUPTĂ A UNITĂȚII VS.2-3

Faceți dar totul:

 1. nu din duh de ceartă
 2. în smerenie
 3. nu slavă deșartă
 4. în apreciere frățească
 5. urmărind binele fratelui vs.4

III. LUPTA CREȘTINULUI E O LUPTĂ PENTRU O GÂNDIRE LA FEL CA A DOMNULUI VS.5

pentru aceasta e nevoie de:

 1. dezbrăcare de sine vs.7
 2. smerenie vs.8
 3. ascultare până la moarte vs.8, 12

IV. LUPTA CREȘTINULUI E LUPTA DE A ONORA CUVÂNTUL ÎN VIAȚA PERSONALĂ VS.14-16

când îl ții sus:

 1. faci totul fără cârtire vs.14
 2. te ferești de vină vs.15
 3. trăiești ca și lumină vs.15
 4. când e așa nu-i degeaba nimic vs.16

aprilie 2, 2015 Posted by | Schițe de predici | | Lasă un comentariu

În vizită la”spitalul” de nebuni…

preluat: https://calebn.wordpress.com/

Ps. 14:1-7

“Spitalul” de nebuni contemporan din perspectiva Psalmului 14 e tixit de cei ce NU:

1. Cred în Dumnezeu (Nebunul zice în inima lui: „Nu este Dumnezeu!”- v.1)

2. Caută pe Dumnezeu (v.2)

3. Cheamă pe Dumnezeu (v.4)

Externarea se poate realiza chiar acum prin credinţă, căutare şi chemare sinceră a lui Dumnezeu! Succes!

februarie 5, 2015 Posted by | Schițe de predici | Lasă un comentariu

PREDICA LUCA 15:11-32

TEXT: LUCA 15:11-32

SUBIECT:        CE-I POATE SPUNE UN OM LUI DUMNEZEU

  ȘI CE-I SPUNE DUMNEZEU OMULUI CARE SE ÎNTOARCE  ACASĂ

Vedem 3 personaje și nu sunt fictive ci reale. Un tablou cu trei persoane care ne descriu pe noi oamenii  în raport cu Dumnezeu.

Tatăl = Dumnezeu

Fiul risipitor = toată lumea care a plecat din familia Tatălui ceresc  și a devenit o lume risipitoare din toate pctele de vedere. Nu degeaba azi am ajuns să vorbim pe plan comercial despre o societate de consum.

Iar cineva spunea așa: „Societatea de consum este  o societate de dresaj colectiv în vederea consumului”. Adică există o mână în umbră care dresează toată suflarea civilizată într-o singură direcție și anume consumul. Așa se explică apariția supermarketurilor. Scopul nu e să ai ce-ți trebuie la îndemână ci scopul e să ai mai mult decât îți trebuie ca să poți consuma. Și așa se explică că am ajuns să avem casa plină de lucruri care nu ne trebuie dar care au fost la ofertă. Cel mai groaznic însă e că vrem să consumăm nu numai ce dau rafturile unui magazin, dar vrem să consumăm și rafturile spirituale ale lui Dumnezeu fără nici o responsabilitate. Fiul risipitor reprezintă toată rasa umană pt că toți am risipit prin Adam curăția edenică și toți trăim într-o fire păcătoasă care nu știe să facă decât un singur lucru: să risipeaască!

A venit însă o zi când fiul risipitor s-a întors acasă, iar mesajul scurt dar puternic ca o lovitură de knocaut primită prin mănușa unui boxer este acesta: fiul risipitor se poate întoarce acasă! Întoarcerea acasă după un vagabondaj lung, s-a făcut posibilă.

Ex. Ioan 1:51 – Trimiterea aici e la visul lui Iacov când a văzut o scară care lega cerul de pământ și pe ea a văzut îngeri care suiau și coborau. Iar Domnul Isus spune așa: scara care unește cerul cu pământul se numește ISUS HRISTOS. Și încă un adevăr de aici: ceea ce pe vremea patriarhilor era numai un vis, pe vremea Domnului Isus devine o realitate.

Fiul din casă – aș putea zice că îi reprezintă pe aceia care după ce s-au întors acasă au un moment în care devin nemulțumiți de Dumnezeu și se leapădă de credință. Pt că dacă vă uitați cu atenție în text veți vedea că fiul acesta la final preferă să rămână afară. Iar Biblia spune clar că în vremurile din urmă va veni lepădarea de credință. Aceasta ar putea fi o interpretare.

Cel mai mai corect teologic însă e așa: fiul cel mare îi reprezintă pe evrei care s-au împietrit față de întoarcerea la Dumnezeu adusă prin Isus Hristos pe când fiul cel mic care îi reprezintă pe neamuri deși era mai păcătos sau mai destrăbălat totuși s-a întors la Dumnezeu. Acesta e tabloul: Dumnezeu Tatăl vrea să-I aducă la Sine și pe evrei și pe neamuri iar cine se supără să se supere căci Dumnezeu nu își va schimba niciodată planul.

M-am gândit oare ce poate să spună un om lui Dumnezeu și am găsit un articol unde cineva pune această întrebare: „Ce i-ați spune lui Dumnezeu dacă L-ați putea întâlni?” Și auziți câteva răspunsuri:

 • L-as intreba cand imi arata Raiul , ca Iadul l-am vazut pe Pamant!
 • I-as spune simplu cel mai sincer TE IUBESC! din viata mea…
 • Mare e gradina ta,Doamne!-asta i-as spune.
 • Cred ca as fii asa de fericit ca as uita sa-l mai intreb ceva!
 • I-aş spune ce-i spun în fiecare zi, în principiu…..”Slavă ţie Dumnezeule, slavă ţie!”,
 • I-as multumi in primul rind ca m-a creat, cu un trup atit de complex

Întrebarea care  rămâne acum e următoarea: Dumneata ce I-ai spune lui Dumnezeu dacă te-ai întâlni cu El într-un mod supranatural? Dar dacă (sau când) te întâlnești cu El spiritual, ce-i spui? Titlu.

 1. CE-I POATE SPUNE UN OM LUI DUMNEZEU
 2. TATĂ DĂ-MI. vs.11-12

Există oameni care sunt interesați de Dumnezeu dintr-un singur motiv: poate să dea. Și-n felul acesta credința și creștinismul lor s-a conturat într-o filosofie: Tată, dă-mi! Religia devine capital de finanțare monetară și dacă vin la Dumnezeu vin ca să-mi dea.  Uitând de fapt că primul care are dreptul să spună dă-mi este Dumnezeu: „FIULE DĂ-MI INIMA TA”.

 • 1 Cronici 16:28Familii de popoare, daţi Domnului, daţi Domnului slavă şi cinste!
 • 2 Cronici 30:8Nu vă înţepeniţi grumazul ca părinţii voştri; daţi mâna Domnului, veniţi la Sfântul Lui Locaş, pe care l-a sfinţit pe vecie, şi slujiţi Domnului Dumnezeului vostru, pentru ca mânia Lui aprinsă să se abată de la voi.
 • deci mâna mea tr pusă în mâna lui Dumnezeu. Dă-I mâna ta lui Dumnezeu; dă-I faptele tale lui Dumnezeu, toate realizările mâinii tale, fie bune fie rele, dă-i-Le lui Dumnezeu.
 • Psalmii 2:12Daţi cinste Fiului, ca să nu Se mânie, şi să nu pieriţi pe calea voastră, căci mânia Lui este gata să se aprindă! Ferice de toţi câţi se încred în El!
 • Ieremia 13:16Daţi slavă Domnului Dumnezeului vostru până nu vine întunericul, până nu vi se lovesc picioarele de munţii nopţii! Veţi aştepta lumina, dar El o va preface în umbra morţii şi o va preface în negură adâncă.
 • până nu vine întunericul morții și al judecății dă-I în viața ta vlavă lui Dumnezeu și trăiește pt slava Lui.
 • Marcu 12:17Atunci Isus le-a zis: „Daţi, dar, cezarului ce este al cezarului, şi lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu.” Şi se mirau foarte mult de El.
 • pe moneda care Mi-ați arătat-o e chipul cezarului, deci ce e chipul cezarului dați cezarului și ce e chipul lui Dumnezeu (adică fiecare din noi), dați lui Dumnezeu.  Ilustr. – doi prieteni; unul ridică un peny din noroi. E chipul reginei și eu nu vreau să văd chipul reginei în noroi. Pe noi e chipul lui Dumnezeu iar chipul lui Dumnezeu nu tr dat noroiului ci tr dat lui Dumnezeu.

Când era la fântâna lui Iacov cu samariteanca Domnul Isus a zis: „Dă-Mi să beau”. Tendința noastră e să nu punem aproape niciodată în gura lui Dumnezeu cuvântul „dă-mi”, dar aproape totdeauna avem impresia că se cuvine să-l punem în gura noastră și să spunem: „Tată dă-mi!” Tată dă-mi casă dă-mi mașină, dă-mi haine și e un continuu dă-mi dă-mi dă-mi. Și încă mai mult avem și argumente din Biblie: „Nu aveți pentru că nu cereți” Na vezi frate tr să cerem. Dar priviți vs în întregime Iacov 4:2-3 – L-ați transformat pe Dumnezeu în chelnerul plăcerii voastre și aveți impresia că rugăciunea e clopoțelul prin care îți strigi chelnerul și îi spui: mie îmi place o mașină mai tare dă-mi, mie îmi place o casă cu etaj, dă-mi! mie îmi place să fiu milionar în euro dă-mi! Aveți grijă, iubiți creștini, să nu vă jucați cu Dumnezeu că Dumnezeu nu-i păpușă. Iar scriptura mai spune ceva 1 Cor.15:19.

Dar e un verset frate, vor zice unii, Ioan 10:10 (EU AM VENIT CA OILE SĂ AIBĂ VIAȚA ȘI S-O AIBE DIN BELȘUG). Vă invit să citim Ioan 10:9-10

 • în vs 9 Domnul Isus vb despre mântuire iar mântuirea, zice Domnul e numai prin Mine.
 • în vs 10 hoțul nu vine decât să fure, să junghie și să prăpădească, și vă întreb junghierea de aici e fizică sau spirituală? R. e spirituală pt că mai înainte s-a vb despre mântuire. Eu am venit ca să dau mântuirea dar este un hoț care vrea să jefuiască ființa umană și s-o junghie spiritual ca să nu primească mântuirea. Deci hoțul nu e fizic ci spiritual. Dar viața din belșug e fizică sau spirituală? Păi dacă e pusă în contextul mântuirii e spirituală căci dacă viața de aici ar fi fizică și materială atunci și hoțul care junghie din același verset ar tr să fie tot fizic și material. Deci Domnul Isus ne promite viață din belșug din pct de vedere spiritual. Și vă dau un sfat lepădați-vă de evanghelia prosperității pentru că nu e evanghelia N.T.

Prov.28:14 – într-o altă traducere textul spune așa: „Ferice de omul care este întotdeauna precaut…” Sunt unii care se împietresc în privința precauției și zic dă-i nainte. Biblia însă zice fii precaut și cercetați toate lucrurile și luați ce e bun căci altfel dai de necaz. Pt că cine aleargă neghiobește înainte o nimerește rău.

O frază din învățătura privitoare la această evanghelie a prosperității spune așa:

”Dacă eşti copilul Lui Dumnezeu nu mai poţi fi bolnav niciodată pe acest pământ ,nu poţi să fi sărac sau în lipsă. Dacă cineva duce lipsă, este bolnav, sau trece prin diferite probleme ale vieţii, aceasta denotă că persoana respectivă nu are o relaţie sănătoască cu Dumnezeu, ori chiar nu este mântuit…” Și să luăm doar ideea cu sărăcia și lipsa. Deci cine duce lipsă conform acestei ipoteze nu are o relație sănătoasă cu Dumnezeu.

Matei 25:41-45 – Din textul acesta, devin foarte clare următoarele adevăruri:

– ucenicii Dommnului Isus au fost flămânzi şi NU li s-a dat să mănînce

-le-a fost sete şi NU li s-a dat să bea

-au fost goi şi NU au fost îmbrăcaţi

-au fost bolnavi şi în temniţă însă NU au venit la ei să-i vadă

Și te-ai aștepta ca Domnul Isus să zică după ipoteza de mai sus că aceștia nu au avut o relație sănătoasă cu El. Însă Domnul zice relație nesănătoasă cu Mine nu au avut ei ci voi care ați trecut pe lângă ei fără să-i ajutați.

(Filipeni 4:10-13)

Am avut o mare bucurie în Domnul, că, în sfârşit, aţi putut să vă înnoiţi iarăşi simţămintele voastre faţă de mine. Vă gândeaţi voi la aşa ceva, dar vă lipsea prilejul. Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele; căci m-am deprins să fiu mulţumit cu starea în care mă găsesc. Ştiu să trăiesc smerit şi ştiu să trăiesc în belşug. În totul şi pretutindeni m-am deprins să fiu sătul şi flămând, să fiu în belşug şi să fiu în lipsă. Pot totul în Hristos care mă întăreşte. .

În belșug, zicem noi, a avut o relație normală cu Domnul dar în lipsă și flămând cum a fost? Răspunsul este acesta: exact așa cum spune el: în toate aceste situații, și sătul și flămând mă aflu în Hristos, și în Hristos pot totul; obs că nu zice schimb totul și din sărăcie fac bogăție, proclam peste portofel euro și dolari și ia ființă. Pavel nu zice schimb ci rabd. Însă noi suntem așa de fixați pe fraza „Tată dă-mi” că suntem în stare să facem orice chiar să schimbăm și evanghelia.

Ps.56:4a) – Lauda unui om pocăit tr să fie cu Dumnezeu și cu Scriptura. Noi am vrea să ne lăudăm cu ce ținem în mâini și cu ce băgăm în portofel însă un om pocăit tr să se laude cu Dumnezeu și cu învățătura Scripturii. (Domnul a făcut asta, Domnul mi-a vorbit asta).

2 TATĂ NU MI-AI DAT

Și când spune asta să nu credeți că spune minciuni. Ceea ce ne spune textul aici este următorul lucru: există situații în viață în care Dumnezeu spune categoric NU! Pt că noi știm că sunt rugăciuni la care Dumnezeu răspunde da, nu încă și NU categoric!

Mă uit la cele 10 porunci:

nu ai alți Dumnezei

nu îți faci chip cioplit

nu iei în deșert….

nu ucizi

nu preacurvești

nu furi

nu minți

nu poftești

Ceea ce înțeleg de aici e că Dumnezeu la toate acestea a spus NU categoric. Pt că la unele lucruri din Biblie Dumnezeu spune nu.

 • Lui Ieremia i-a zis dacă vrei să ai o soție, cuvântul meu pt tine este NU.
 • Moise a zis lasă-mă să intru în Canaan și Dumnezeu spune NU!
 • David vrea să construiască un templu și Dumnezeu zice NU!
 • Apost Pavel zice Doamne am un tepuș ia-mi-l și Domnul zice NU!
 • Îndrăcitul din Gadara după ce a fost eliberat a zis Doamne lasă-mă să vin în misiune cu tine și Domnul Isus a zis NU! Ci du-te la ai tăi și povestește-le tot ce ți-a făcut Domnul! Sunt situații când Dumnezeu zice Nu!

Și problema apare atunci când omul se revoltă. Tată nu mi-ai dat.

Ilustr. Un copil a scris o felicitare cu notele pe care i le dă tatălui său:  Notele tatalui:

Dragoste – A

Rabdare – A

intelegere – A

Inteligenta – A

Simtul umorului – A

Utilitate – A

Amabilitate – A

intelepciune – A

Bani de buzunar – C

„Sa vedem daca nu putem sa marim ultima nota, taticule!“

Cam asta îi spunem noi lui Dumnezeu: Doamne nota 10 la multe dar la finanțe, Doamne îți dau nota 4. Nu mi-ai dat.

La vecinul meu I-ai dat sănătate mie nu mi-ai dat, i-ai dat frumusețe, bani mulți, familie, viză americană, mie nu mi-ai dat. Exempl. Cineva se ruga și zicea: „Doamne nu-ți cer nimic pt mine ci pt mama, te rog dă-i un ginere!”Pt mama, și ce faci dacă ginerele nu vine? Vei zice cu reproș mie nu mi-ai dat?

Nu-i interesant că Tata zice „tot ce am Eu este al tău” și el zice nu mi-ai dat un ied. Ne-a dat Dumnezeu tot cerul și noi plângem după iezi.

Avea părtășie cu Tatăl și el plângea după părtășia cu prietenii lui (vs.29) Când ai părtășie cu Tata sunt prietenii pt care Tata nu-ți dă nici un ied. Pt că sunt prietenii la care tata zice Nu!

– Cu-acest fugar, cu-acest proclet
petreci sub viţă şi sub cetini.
Şi mie nu mi-ai dat un ied
ca să mă bucur cu prieteni.

– O, nu un ied, ci zeci de zeci
ţi i-aş fi dat, căci se cuvine.
Dar tu voiai ca să petreci,
vai, cu străinii, nu cu mine…

3 N-AM NEVOIE DE TINE vs.13

Cineva spunea că averea se dădea după moartea tatălui. Astfel prin cererea averii fiul acesta spunea Tată vedea-te-aș mort. Iar când pleacă de acasă nu spune altceva decât acest adevăr: N-am nevoie de Tine!

Miliarde de oameni îi spun azi lui Dumnezeu același lucru n-am nevoie de Tine. Mă trezesc dimineața și primul lucru pe care îl fac se numește oricum numai nu rugăciune și asta înseamnă n-am nevoie de Tine. Eu am nevoie de cafea dimineața, de haine, de știri, de horoscop, dar n-am nevoie de Tine. Avem impresia că Dumnezeu e un cerșetor care se mulțumește cu 1 leu pe care îl pui la colectă și cu un minut de rugăciune pe săptămână; ca și când te duci la cineva la pușcărie la vorbitor, și când vă expiră minutele, întemnițatul tr să plece. Noi avem impresia că putem să spunem Doamne îți dau 5 minute sau 10 min și după aceea vorbitorul ia sfârșit și eu mă întorc în lumea mea liberă când de fapt persoana liberă e Dumnezeu iar întemnițatul sunt eu iar sistemul care mă întemnițează îmi bagă pe gât următoarea filozofie: N-AM NEVOIE DE TINE.

La americani sărbătoarea Chritsmas a devenit X-mas  pt că de fapt oamenii au început să-i spună lui Isus ieși afară din sărbătorile noastre.

În românia religia în scoli devine opțională, și e același mesaj IEȘI AFARĂ.

Iacov 4:13-16 Când faci afaceri sau alte planuri financiare „ar trebui să ziceți…” Deci să ziceți nu să gândiți, că dacă nu ziceți nici nu gândiți. Și dacă nu te-a auzit nimeni zicând „dacă va vrea Domnul” înseamnă că subtil dar real tu i-ai spus lui Dumnezeu ieși afară din planurile mele.

Mt. 24:37–  La fel ca în vremea lui Noe în privința trăirii. Iar în privința trăirii în text, apare mâncare, băutură, căsătorie etc dar nici unde nu apare Dumnezeu. Și astea sunt vremurile pe care le trăim.

Vreau să va spun ceva despre familie: – familia este un cerc mai mic pus în interiorul unui cerc mai mare iar cercul mai mare se numește relația cu Dumnezeu. Înainte de a fi cercul mai mic (numit familia) în viața lui Adam a fost cercul mai mare (relația cu Domnul), iar familia a fost instaurată în contextul relației cu Dumnezeu. La ora actuală soțul și soția sunt familiști, sunt angajați, gospodari și poate vecini buni. Dar sub nici o formă nu vor să fie și preoți pt familia lor. Și așa se face că una din două familii ajung la divorț, pt că raiul familiei de la început a fost raiul relației cu Dumnezeu.  Ilustr. Am auzit de curând despre doi tineri care au fost prieteni 7 ani și s-au înțeles, s-au căsătorit și după 3 luni căsătoriți nu se mai înțeleg și s-au despărțit și acum îi așteaptă divorțul. Și cel mai grav e că sunt tineri din Biserică. Dar au făcut ceva: au scos cercul mai mic din cercul mai mare și în felul acesta i-au spus Domnului ne descurcăm și fără Tine și când spui sau faci așa, așa ajungi. Unde sunt altarele din familie? La ce oră se strâng toți membrii familiei ca să se roage? Dar să mergem mai departe.

Ilustr. În Irak există acum un bărbat care se duce și cumpără fete creștine și nu numai, care au fost răpite de rebeli și apoi le eliberează și le duce în familia lor. Însă mai cumplit decât statul Islamic care răpesc femei și care taie gâtul la oameni și le oferă o suferință de câteva minute este o altă organizație care îl aruncă pe om într-o suferință veșnică, și această organizație se numește organizația demonilor conduși de Lucifer. Însă a venit o Persoană ca să te scape de ISIS-ul tău spiritual care-ți decapitează relația cu Dumnezeu, și credința și iubirea. A venit Isus și a plătit un preț și totuși cei mai mulți spun n-am devoie de Tine.

Prov.28:21 – pt unii oameni curăția sufletului valorează mai puțin decât o pâine și dacă-I pui să aleagă între curăția sufletului pe care o dă numai Hristos (1 Ioan 1:9) – dacă ii pui să aleagă între curăția sufletească și o pâine, ei îi spun lui Dumnezeu n-am nevoie de Tine. Și totul pt o pâine care valorează 1 leu. Deci pt mine Dumnezeule curăția pe care Mi-o dai Tu prin prezența Duhului Sfânt nu valorează nici măcar 1 leu.

Curăție care valorează mai puțin de o pâine (1 leu), curăție care valorează mai puțin de un film. Știi că filmul la care vrei să te uiți e un film necreștin care îți murdărește privirea și totuși spui de curăție mă pot lipsi dar de film nu! Și uiți de cuvintele psalmistului care spune: „Nu voi pune nimic rău înaintea ochilor mei” de fapt nici nu te interesează versetul acesta.

Lăsați-mă să vă spun ceva: un pocăit nu tr să se uite la filme stricate, la emisiuni păcătoase, la femei dezbrăcate, nu tr să mintă, să bea, să injure, să fumeze pt că dacă le faci, toate faptele acestea îi transmit lui Dumnezeu următorul mesaj: n-am nevoie de Tine.

Ilustr. Am fost în vizite cu frații prezbiteri și am căutat o persoană și n-am găsit-o acasă dar ea a înțeles de ce o căutăm. Și ne-a trimis vorbă cam așa: puteți să mă exludeți că eu oricum nu mai vin la biserică și nu mai plătesc cultul. Această persoană are o problemă cu fumatul și mesajul pe care l-am înțeles de aici e următorul: decât fără țigări mai bine fără Dumnezeu!

Fiul risipitor a zis n-am nevoie de tine și-a ajuns:

 • un destrăbălat
 • –  Pt că moral și bun nu poți să fii decât cu Dumnezeu și prin DumnezeuBottom of Form

Top of Form

Bottom of Form

.

 • un om fără bani – și aici o luăm material. Ști de ce nu te descurci cu banii? Știi de ce nu îți ajung banii de la salariu la salariu? Pt că te-ai dus departe de Tata. Și acolo unde nu e Tata nu e binecuvântare.
 • și-a ajuns la porci – Pt un evreu porcii înseamă cea mai mizerabilă situație.

Fără Dumnezeu vei ajunge în cea mai mizerabilă stare.

____Știu personal despre o fată tânără crescută în familie de pocăiți și care într-o zi a fugit de acasă, a ajuns prin București și-a devenit prostituată.

____Știu de la un coleg de seminar despre acel intermediar dintre un individ și o femeie stricată (acel om numit pește). L-a abordat pe colegul meu pe stradă și colegul meu i-a zis de Domnul Isus și omul a zis așa: dle eu am fost pocăit la penticostali și a ajuns la porci.

Nu vă supărați că vă spun dar orice persoană care îi spune lui Dumnezeu, într-un fel sau altul n-am nevoie de tine, va ajunge la porci și porcii vor însemna cea mai nenorocită situație.

 1. MAI BINE MĂ LIPESC DE UN STRĂIN DECÂT DE TINE VS.14-15

Prin aceasta i-a spus în sinea lui Tatălui exact ceea ce am spus mai înainte (…)

A început să aibe probleme existențiale grave, a cheltuit tot, nu mai avea ce să mănânce și putea spune mă duc la tata. Ex. Femeia cu scurgere de sânge de 12 ani s-a dus la mulți doctori și Biblia spune „a cheltuit tot” și când a cheltuit tot s-a dus cu problema ei la Domnul Isus. Tânărul acesta însă nu. Cel mai bine când ai probleme e să apelezi la Dumnezeu.

Ps.57:1 – Nenorocirile sunt trecătoare, inversați cuvintele și exact aceasta reiese: (nenorocirile vor trece).

vs.2 – obs dar că avea probleme și ce face? Se roagă.

Ps.40:1-2a) – am ajuns în groapa pieirii și în fundul mocirlei și m-am rugat și Domnul mi-a ascultat strigătele. Exempl.  Apost Pavel cu Sila ajung în temniță și acolo cântau și se rugau.

Ex.  Numeri 16:1-2 – dezbinarea în adunare o fac fruntașii și oamenii cu nume.

 1. 3-4 – d-nteata când ai probleme, cazi cu fața la pământ sau nu cazi? Te pui pe genunchi sau nu te pui? Cântarea noastră spune:

Să-I spun lui Isus orice durere,
Ce câte-odată m-apasă greu.
El mă ajută şi-mi dă scăpare,
El mă păzeşte de orice rău.

Cor:
Să-I spun lui Isus, să-I spun lui Isus!
Chinul meu singur nu-l pot purta,
Să-I spun lui Isus! Să-I spun lui Isus!
Isus mă scapă de grija mea.

Tu îi spui Domnului Isus problema ta? Num.16:12-15 – Moise cel mai bland om de pe pământ se mânie, adică se enervează, pt că și cei mai blânzi oameni au nervi dar a făcut ceva: a venit cu nervii lui înaintea Domnului. Dacă ai probleme cu nervii, du-ți problema înaintea Domnului.

Fiul risipitor avea o problemă și în loc să meargă cu ea înaintea tatălui s-a dus cu ea în fața unui străin. Oamenii și când ajung în buza gropii ar apela la oricine dar nu la Dumnezeu. Și spunea cinevapt unii rugăciunea e volanul vieții, iar pentru alții numai roata de rezervă” iar  roata de rezervă speri să nu o folosești niciodată.

Au oamenii întrebări și crize de viață existențiale și în loc să meargă la Dumnezeu se lipesc de un străin și se duc la vrăjitori sau psiholog.

Vrei să te căsătorești și singura persoană care ți-a ieșit înainte  e o persoană din poporul filistean și în loc să te lipești de Domnul te lipești de un străin. Iar Biblia spune clar „Prietenia cu lumea este vrășmășie cu Dumnezeu” însă noi spunem mai bine mă lipesc de un străin decât de Tine.

Religia adevărată te cheamă la pocăință, (F.A.11:18 – La viața veșnică se ajunge prin pocăință), însă religia străină dar cu titulatură creștină spune e suficient dacă spui: Doamne vino în inima mea. Și nu-l mai duce pe om pe la pocăință, nu-l confruntă cu păcatul, și nici nu-i arată mânia lui Dumnezeu pt viața ticăloasă pe care a trăit-o. În loc să te ducă la crucea lui Hristos ca să te pocăiești ei te duc la cruce ca s-o admiri și să spui după aceea înduioșat Doamne te primesc în inima mea. Și acesta e un creștinism fals și străin de Biblie. Și totuși cei mai mulți se lipesc de străini.

____Dacă ne uităm de la Geneza la Numeri vedem următoarele lucruri:

 • în geneza vedem ruina omului
 • în exod vedem răscumpărarea omului
 • în levitic vedem închinăciunea omului
 • în numeri vedem omul în umblarea lui cu Domnul

Iar  în umblarea lui cu Domnul, omul în persoana poporului Israel o ia razna și ajung să pribegească 40 de ani în pustie. Tot așa astăzi biserica începe s-o ia razna în umblarea ei cu Dumnezeu. Ier.10:21 „PĂSTORII S-AU PROSTIT”.

Cu ochii mei am văzut persoană care a vorbit învățătură contrară Scripturii, și oamenii s-au lipit de el.

Nora lui Bill Jonson (când cerul invadează pământul) e păstor senior cu închinarea și în prezența lui Bill Jonson – ca să vedeți de ce stofă sunt amândoi (evident carismatici) spune așa:

Duhul Sfânt este: amuzant, meschin, prost, albastru, e ca duhul din lampa lui Aladin. Și oamenii se lipesc de ei. Pt că de fapt vor să-i spună lui Dumnezeu mai bine mă lipesc de un străin decât de Tine.

Luca 15:15 – Obs ce orar îți face străinul:

l-a trimis – când te alipești de învățături străine și de oameni străini de voia lui Dumnezeu, aceștia te vor subjuga, și te vor stăpâni. Te vor trimite unde vor vrea ei și tu vei executa.

–  pe ogoarele lui – și asta arată că asocierile străine te duc pe ogoare străine.

Rut 2:8 – Lumea însă zice sunt bune și alte ogoare.

– să-i păzească porciiIlustr. Un om la fratele Marcu Nichifor își mărturisea păcatele. După ce a terminat, fratele Marcu zice: ăștia sunt numai purceii scoate și scroafa. Când te lipești de duhuri străine statana te pune să te uiți la porci și să-i îngrijești. Când le e sete să-i adăpi, când le e foame să-i hrănești. Și întrebarea e oare câți îngrijitori de porci avem azi la adunare?

 

 1. TATĂ AM PĂCĂTUIT Vs.21.

 

Și-a venit în fire și firea aceasta nu e firea păcatului ci e firea omului lăuntric.

1 Cor.15:34 – firea sau natura de aici e natura omului duhovnicesc.

2 Tim.2:25-26 – Din cursa diavolului nu te poți desprinde decât dacă inversezi firea păcătoasă cu firea omului lăuntric. Și să dea Dumnezeu să ne venim în fire că mulți am ieșit din viața spirituală și trăim în viața fireacă.

Isaia 6:1 – A murit împăratul Ozia și Isaia s-a întâlnit cu Împăratul împăraților, Domnul. Și facă Domnul ca împăratul firi păcătoase să moară iar noi să-l vedem pe Domnul.

Num.10:12-13 – Cea dintâi plecare a fost după porunca Domnului dar la cele din urmă plecări atunci când trebuiau să plece să cucerească Canaanul nu s-au mai dus după porunca Domnului. Poate ești în aceiași situație: pornirile bune de la început nu mai sunt pornirile de astăzi, și atunci te chem să spui și tu TATĂ AM PĂCĂTUIT.

Num.11:1 – Cârtirea mea mă aruncă în focul mâniei și a judecății lui Dumnezeu. Poate ai zis și tu „NU MI-AI DAT”, și ai cârtit. Fie ziua aceasta ziua pocăinței.

Ilustr. Există un seminar numit Jesus Seminar, unde 200 de erudiți, de teologi au ajuns la următoarea concluzie: din 700 de cuvinte atribuite lui Hristos în evanghelii 80% sunt adausuri ale primilor creștini. Numai 20% sunt cuvintele Domnului – și asta e teologia liberală care încet, încet îi spune Domnului mai lasă-ne cu învățăturile Tale. Poate ai spus și tu Doamne mai lasă-mă cu Scriptura și cu învățăturile Tale că oricum fac cum vreau eu. Dacă ai procedat așa vino la altarul pocăinței.

Numeri 11:34 – apucați de poftă și duși la mormânt; acolo unde există lăcomie există și mormânt, acolo unde există poftă, există și mormânt. Și dacă nu te pocăiești de lăcomiile tale și de poftele tate pe care le savurezi te așteaptă mormâtul adică iadul cel veșnic.

Num. 19:19 – am remarcat aici ordinea: Cel curat – pe cel necurat – să-l curățească. Din cerul preaînalt a venit Cel curat – Domnul Isus ca să-l curățească pe cel necurat, însă trebuie ceva: cel necurat să se pocăiască.

Exempl. fratele Daniel Brânzei când era la seminar avea un frate profesor care a ținut o predică din lepădarea lui Petru și la final a zis așa: „dacă ți-ar fi dat Dumnezeu și ție un cocoș ca lui Petru, de mult ar fi răgușit cântând lepădarea ta”. Petru însă n-a avut numai cocoșul lepădării ci a avut și plânsul pocăinței. Tu ai acest plâns al pocăinței?

Num.17:8 – toiagul a rodit. Toiagul în Biblie e simbol al puterii (Apoc.2:26-27). Puterea lui Dumnezeu (puterea marelui preot care îl reprezintă pe Domnul Isus) e o putere dătătoare de viață care te face să înverzești și să rodești. Despre fiul risipitor tata zice „a fost pierdut și a fost găsit, a fost mort și a înviat”. Pocăiește-te deci și cere puterea lui Dumnezeu. Și-ai să guști viața. Toiagul uscat poate să fie o putere uscată, o trăire uscată, o slujire uscată dar Domnul o poate face să rodească.

 1. CE-I SPUNE DUMNEZEU OMULUI CARE SE INTOARCE ACASĂ
 2. haina cea mai bună vs.22
 3. inel în deget vs.22
 4. încălțăminte în picioare vs.22
 5. vițelul îngrășat vs.23

februarie 2, 2015 Posted by | Schițe de predici | Lasă un comentariu

10 lucruri care ameninta Biserica in 2015

10 lucruri care ameninta Biserica in 2015

1. Botez fara nastere din nou
2. Nunti fara haine albe
3. Credinta fara fapte
4. Biserici pline dar vase goale
5. Pocainta fara cruce
6. Lupta fara armatura
7. Daruri fara roade
8. Cuvant fara Evanghelie
9. Slujire fara lacrimi
10. Alergare fara premiu

Mesaj ce l-am primit de la Domnul in data de 26.12.2014 la o seara de rugaciune prelungita in jud. Timis si am fost indemnat sa-l trimit si altora pentru trezire si apropiere de Dumnezeu. „Doamne pazeste-ne de oricare din acestea si da-ne putere sa traim in totalitate pentru Tine.”

ianuarie 4, 2015 Posted by | Schițe de predici | Lasă un comentariu

Ilie Milutin: „Biruiți de o supărare”

Se apropie sărbătorile de iarnă. De obicei, în preajma sărbătorilor apar cele mai multe încercări și motive de supărare. Mă rog ca predica fratelui pastor Milutin să fie de un real folos pentru d.voastră. Predica poate fi accesată și la adresa http://www.harulmoldovaveche.ro26026_1411217479783_100209_n

„Biruiți de o supărare” (Nu te supăra, frate!)

Textul biblic Estera 2 : 19 – 23 

# Mardoheu ședea la poarta împăratului (2:19)

# Estera dovedea o ascultare impecabilă (2:20)

Intr-o vreme aparent stabilă și prielnică aflăm din versetul 21 că doi oameni bine plasați în slujba împăratului, ”…s-au lăsat biruiți de o supărare…”

Supărare = mânie, nemulțumire, insatisfacție, neplăcere, îmbufnare, ostilitate.

Nu știm care a fost motivul supărării lor. Relatarea biblică e interesată doar de a ne spune faptul că această supărare le-a fost fatală.

Nimic parcă nu-i mai prezent în Universul uman ca și supărarea. Toți se supără : copii mici, adolescenții, tinerii, oamenii maturi, bătrânii. Supărarea e o problemă reală.

 1. Supărarea poate avea o sumedenie de cauze

Rămânem uimiți când încercăm să evidențiem cauzele pentru care se supără oamenii. Sunt tot felul de motive care-i trimit pe oameni în această stare. De aceea nu e o treabă ușoară să explicăm supărarea cuiva.

 • Cain (se pare că a fost primul) s-a supărat pe Dumnezeu (Gen.4:3-5)

 • Moise s-a supărat când a văzut vițelul de aur și jocurile (Ex.32:19)

 • David s-a supărat pe un om care a luat oaia săracului (2Sam.12:5)

 • Iona s-a supărat că Ninive nu a fost nimicită după cuvântul lui (4:1-2)

 • Irod s-a supărat că magii n-au mai trecut pe la el (Mt.2:16)

În fiecare din aceste exemple au existat motive pentru supărare. Ceva rău pare că s-a întâmplat și cei amintiți au reacționat imediat. Solomon vine însă cu un motiv de supărare năucitor : supărare cauzată de faptul că lucrurile merg …bine! ”Cel ursuz caută ce-i place lui, se supără de orice lucru bun.”(Prov.18:1) Oare tu din ce motive te superi ?

 1. Când biruie supărarea consecințele sunt grave

Bigtan și Tereș au fost biruiți de supărare și au ajuns spânzurați de un lemn (v.23) La toți cei amintiți la pct. 1 că s-au supărat din diferite motive consecințele au fost nefaste :

 • Cain l-a omorât pe Abel

 • Moise a spart tablele legii

 • David și-a dat singur sentința

 • Iona dorea să moară

 • Irod a omorât copii nevinovați

Nimeni să nu-și imagineze că se poate lăsa biruit de supărare și totul va fi bine. David spune :”Lasă mânia, părăsește iuțimea ; nu te supăra, căci supărarea duce numai la rău.”(Ps.37:8)

Solomon avertizează și el :”Piatra este grea, și nisipul este greu, dar supărarea pe care o pricinuiește nebunul este mai grea decât amândouă”(Prov.27:3)

Omul biruit de supărare intră într-un fel de robie, devine un executant, face tot ce-i dictează starea în care se află. Apostolul Petru atrage atenția asupra faptului că ”…fiecare este robul lucrului de care este biruit.”(2Pet.2:19b) Te biruie supărarea? Devii robul supărării!

 1. Rezolvare pentru supărare

In textul de referință ni se spune că Bigtan și Tereș ”s-au lăsat biruiți de o supărare”.Expresia creează imaginea unei ”lupte” între ei și supărare. Ar fi putut să biruie supărarea, dar s-au lăsat biruiți. Ca și când ai lupta cu cineva și – deși poți să-l bați – te lași bătut. Greșeala lor vine din faptul că atunci când supărarea le-a călcat pragul ei n-au alungat-o, n-au eliminat-o. Ei pur și simplu s-au lăsat dominați, marcați, influențați.

Când s-a supărat Cain, Dumnezeu îl avertizează în privința păcatului :”…păcatul pândește la ușă ; dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești.” (Gen.4:7) Supărarea trebuie eliminată rapid altfel i se dă posibilitatea să biruiască. Regula generală pentru rezolvare o dă apostolul Pavel in Romani 12:21 ”Nu te lăsa biruit de rău, ci biruiește răul prin bine”.

O mulțime înfuriată de oameni au strigat în fața lui Pilat să-L omoare pe Domnul Isus. Supărarea lor exprimată prin strigăte repetate a biruit. ”…Și strigătele lor și ale preoților celor mai de seamă au biruit.”(Lc.23:23b) Fiul lui Dumnezeu însă a biruit răul prin bine. (Is.53:4-7)

Să urmăm modelul Domnului Isus. Să nu lăsăm niciodată supărarea să ne biruie ci mai degrabă să ne gândim și să facem ceva bun. Așa să ne ajute Dumnezeu!

Predica pastorului Ilie MILUTIN

Biserica Baptistă Coronini, 06.12.2014

decembrie 23, 2014 Posted by | Schițe de predici | Un comentariu

TE INVIT LA UN MOMENT DE REFLECȚIE

IEREMIA 2:23-25

 • 23 Cum poţi să zici: „Nu m-am spurcat şi nu m-am dus după Baali”? Priveşte-ţi urma paşilor în vale şi vezi ce ai făcut, dromader iute la mers şi care baţi drumurile şi le încrucişezi!
 • 24 Măgăriţă sălbatică deprinsă cu pustiul, care gâfâie în aprinderea patimii ei, cine o va împiedica să-şi facă pofta? Toţi cei ce o caută n-au nevoie să se ostenească: o găsesc în luna ei.
 • 25 Nu te lăsa cu picioarele goale, nu-ţi usca gâtlejul de sete! Dar tu zici: „Degeaba, nu! Căci iubesc dumnezeii străini şi vreau să merg după ei.”

Întotdeauna pasii noștri lasă urme, bune sau viceversa.

Întotdeauna urma pașilor trebuie să ne determine la reflecție, „privește… și vezi…

Niciodată să nu zici ceva până nu reflectezi bine asupra realității „cum poți să zici?”.

Vă provoc la final de an la o atitudine de reflecție interioară asupra trecutului. Prin ce văi sau dealuri am umblat? Cu ce fel de trăiri ne-am așezat la masă? Și cu ce obiceiuri ne-am împrietenit? Dovada de bărbăție (și sper nu și de rușine) e ascunsă în împlinirea acestor cuvinte: „PRIVEȘTE-ȚI URMA PAȘILOR…”!

Și pentru ca lista întrebărilor ajutătoare pentru reflecție să fie mai largă am selectat câteva cuvinte din versetele următoare pe care le-am îngroșat ca să fie mai ușor de observat. Vă îndemn să transformați aceste cuvinte în întrebări de interogație:

Urma pașilor m-au făcut mai sălbatic sau mai domestic din punct de vedere al caracterului și omeniei?

Urma pașilor au lucrat la aprinderea firii mele pământești sau la stingerea ei prin răstignirea acesteia?

Urma pașilor mi-au lăsat sufletul mai împlinit și satisfăcut sau mai gol și searbăd?

Urma pașilor mă dovedesc un îndrăgostit de Dumnezeu sau iubitor de idolatrie? De fapt ce se vede că iubesc mai mult?

Preaiubiților, să ne privim urma pașilor!

decembrie 18, 2014 Posted by | CUGETĂRI BIBLICE, Schițe de predici | Lasă un comentariu

Privesc sus

Privitul nu costă!

Semnele vremurilor

Lumea contemporana in lumina profetiilor

Privesc sus

Privitul nu costă!

Semnele vremurilor

Lumea contemporana in lumina profetiilor