POT FI CREȘTINII POSEDAȚI DE DEMONI?

Imagini pentru posedare demonica clip art

(fragment preluat. Sursa https://www.rcrwebsite.com/demon.htm)

 

 

 

Temple ale Dumnezeului Viu

În Creştinism Duhul Sfânt al lui Dumnezeu vine să locuiască în credincios făcându-l pe acesta să devină un templu al Dumnezeului Viu. Astfel, Pavel îi îndeamnă pe credincioşii din Corint să nu se lege de necredincioşii pentru că ei sunt temple ale lui Dumnezeu, şi că armonia dintre lumină şi întuneric, Hristos şi Belial (satana), templul lui Dumnezeu şi idoli (pe care Pavel îi interpretează drept demoni în 1Cor.10:19-20), este imposibilă (vezi, 2Cor.6:14-18). Cum ar putea atunci Dumnezeu, care este mai mare decât Satana, să îngăduie unui demon să locuiască alături de El, în templul Său?

În pilda omului ce a fost din nou invadat de demoni (Matei 12:43-45) (să-i zicem, „celui ce a devenit de două ori mai rău”; n.tr), duhul necurat se întoarce în „casa” de unde a fost izgonit şi găsind-o neocupată îşi reia şederea acolo alături de şapte duhuri mai rele decât el însuşi. În mod îndreptăţit noi putem concluziona că dacă ar fi găsit „casa” ocupată (locuită de Duhul Sfânt) nu ar mai fi fost în stare să pună din nou stăpânire pe acel om.

Pecetluiţi şi păziţi de Dumnezeu

Locuirea Duhului Sfânt în credincioşi mai înseamnă şi că aceştia sunt pecetluiţi de Dumnezeu ca fiind posesiuni ale Sale şi că sunt păstraţi până în ziua mântuirii (vezi, Efes.1:13-14). Deşi credinciosul se găseşte într-un război spiritual şi ca prin urmare poate fi supus încă influenţelor şi atacurilor demonice (Efes.6:10-18), statutul său de copil şi bun al lui Dumnezeu stabileşte limite clare faţă de ceea ce-i pot face puterile întunericului. 1Ioan 5:18 ne spune că „Cel născut din Dumnezeu îl păzeşte, şi cel rău nu se atinge de el”. Nici nu înger rău nu-l poate despărţi pe credinciosul adevărat de dragostea lui Dumnezeu din Hristos Isus (vezi, Rom.8:38-39)

Căci sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălţimea, nici adâncimea, nici o altă făptură (Sau: zidire.), nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Isus Hristos, Domnul nostru.

O absenţă evidentă

În lumina clarelor realităţi biblice faptul că Satana este limitat în ceea ce le poate face credincioşilor ni se pare semnificativ nu doar fiindcă nu găsim creştini posedaţi în Noul Testament, dar nici instrucţiuni practice oferite creştinilor în vederea practicii exorcismului în biserică. Este clar că nici epistolelor nu le lipsesc învăţăturile despre războiul spiritual, dar în ciuda faptului că suntem adesea avertizaţi asupra pericolelor atacurilor satanice metoda de înfruntare a diavolului rămâne întotdeauna aceeaşi: „Împotriviţi-vă lui, tari în credinţă…” (vezi, 1Petru 5:9; Efes.6:10-14; Iacov 4:7). După cum Ice evidenţiază, „niciodată nu li se cere credincioşilor să-i răspundă Satanei, sau demonilor, prin a-i izgoni, care de regulă este soluţia nou-testamentală pentru o persoană posedată. În schimb, porunca pentru credincios este de a se împotrivi sau de a rezista tot timpul, ceea ce reprezintă poziţia lui faţă de o ispită exterioară sugerată de Satana sau de demoni”.9

Acesta este un argument valabil, deoarece dacă izbăvirea ar fi tot atât de importantă pentru o viaţă creştină biruitoare cum încearcă să ne convingă susţinătorii ei, ne-am aştepta ca Noul Testament să se adreseze ei. Ice şi Dean subliniază cu tărie această idee: „Noi credem că lipsa argumentelor (sau absenţa învăţăturilor nou-testamentale asupra subiectului; n.tr.) este grăitoare…Biblia susţinând limpede că ne-a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia (2Petru 1:3) şi că este în stare să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună (2Tim.3:16-17)… şi de aceea, cei ce susţin ideea posibilităţii posesiunii demonice a creştinului neagă prin implicaţie suficienţa Scripturilor, trecând peste autoritatea lor şi promovând-o pe a lor. Aceia au uitat avertismentul lui Pavel, „ca prin noi înşine, să învăţaţi să nu treceţi peste ,,ce este scris” … (1Cor.4:6).10

 

Pe marginea prapastiei

sursa http://www.rcrwebsite.com/wordfaith.htm

PAUL YONGGI CHO (sau, mai nou, „DAVID” CHO)

Paul Yonggi Cho, este într-adevăr pastorul celei mai mari biserici din lume (aprox.700.000), localizată în Seoul, Coreea de Sud. Dar, în mod foarte bizar acesta pretinde să-şi fi primit chemarea sa să predice, de la însuşi Isus Hristos, care chipurile i s-a arătat îmbrăcat în pompier.
Cho şi-a prezentat formulele sale de credinţă sub denumirea de, „puterea celei de-a patra dimensiuni sau tehnica vizualizării”. El este perfect conştient de legătura lui cu ocultismul, susţinând că dacă, budiştii şi yoginii pot să-şi atingă obiectivele lor folosind „puterile celei de-a patra dimensiuni”, atunci creştinii ar trebui să fie în stare să realizeze mult mai multe (?!) folosind aceleaşi mijloace.
În cazul în care cineva este tentat să confunde mărimea bisericii sale cu adevărul învăţăturilor sale, atunci îngăduiţi-ne să spunem că versiunea budistă a tehnicilor sale de vizualizare, budismul Nichiren Shoshu, are chiar mai mulţi adepţi decât Cho.
Recent Cho a făcut destăinuirea că şi-a schimbat numele din Paul, în „David”. După cum Cho povesteşte, Dumnezeu i-a arătat lui, că Paul Cho a trebuit să moară iar în locul său „David” Cho a fost înviat. După spusele lui Cho, Dumnezeu Însuşi i-a propus noul lui nume.
Aceste ciudăţenii pe care foarte abil le înveşmântează biblic sunt caracteristice unei mişcării care, în mod nelegitim, se află în sânul Bisericii Creştine a secolului XX, numită „WORD OF FAITH MOVEMENT” (MIŞCAREA „CUVÂNTUL CREDINŢEI”) sau „POSITIVE CONFESSION MOVEMENT” (MIŞCAREA „MĂRTURISIRII POZITIVE”). Cum au putut să ignore, sau să neglijeze, conducători ai Alianţei Evanghelice din România, avertismentele a numeroşi lideri evanghelici de pretutindeni din lume, cu privire la ce învaţă Yonggi Cho, nu ştiu. Dar ignoranţa acestora faţă de poziţia faţă de el, a confraţilor de credinţă, de denominaţiune chiar, din lumea creştină occidentală, nu este o scuză. Ei posedă Scriptura şi pe baza ei puteau singuri să determine, natura doctrinelor lui Cho şi că ceea ce el predică este un amestec dintre creştinism şi metafizică. Tehnicile recomandate de acest pastor nu sunt deloc creştine şi nu au fost practicate de apostolii Domnului Isus. Pentru cei ce sunteţi interesaţi de puritatea Evangheliei Domnului Isus şi de imaginea Creştinismului românesc în lume, acesta este un SEMNAL DE ALARMĂ!!!
Paul/David Yonggi Cho afirmă că Dumnezeu i-a vorbit şi că i-a dezvăluit personal învăţăturile pe care el le promovează acum. Astfel, în una dintre aceste învăţături revelate, el îi învaţă pe creştini o aşa-numită „lege a credinţei” care necesită „incubarea subconştientelor noastre” prin intermediul următoarelor noi (?!) metode, viziuni, numite „vizualizare” (imaginare mintală direcţionată înspre un scop exact) şi „vise”. După spusele lui Cho, subconştientul nostru este de fapt, duhul nostru, iar duhul nostru este conectat la „cea de-a patra dimensiune”, lumea spirituală. Fiindcă lumea spirituală întotdeauna formează şi transformă lumea fizică şi fiindcă noi suntem conectaţi în subconştientul nostru de lumea spirituală, „noi avem puterea de a o modela, ca prin urmare modelând această lume a noastră”. Realitatea fizică poate fi modificată/transformată în conformitate cu aceste dorinţe vizualizate. Prin a ne imagina ceea ce dorim lăuntric, în subconştientul minţii noastre, „noi pătrundem sau manipulăm ceea de-a patra dimensiune” (lumea spirituală) pentru ca astfel să-i permitem de fapt lui Dumnezeu să producă miracolele de care noi avem nevoie în ceea de-a treia dimensiune, tărâmul fizic al lumii noastre. Astfel, „ceea ce devine important/pregnant în inima şi mintea voastră va urma să iasă la iveală în împrejurările în care vă aflaţi…de fapt, cuvântul vostru iese şi creează (realitatea). Dumnezeu a vorbit şi întreaga lume a luat fiinţă. Cuvântul vostru este materialul pe care Duhul Sfânt îl foloseşte pentru a crea”.
Cho crede că autenticele miracole păgâne constituie o parte a potenţialului pe care îl are duhul omului fiindcă, prin a explora şi influenţa a patra dimensiune (lumea spirituală) chiar şi necredincioşii pot schimba realitatea celei de-a treia dimensiuni, devreme ce aceasta este controlată de o a patra dimensiune. Însă necredincioşii, folosesc cea de-a patra dimensiune într-o manieră greşită, după satana, în timp ce credincioşii o folosesc conform lui Dumnezeu şi ca prin urmare, „putând avea o cu atât mai mare stăpânire asupra circumstanţelor”. Principiul celei de-a patra dimensiuni este cheia misiunii lui Cho şi fără manipularea celei de-a patra dimensiuni, el crede că nu putem fi eficienţi în evanghelizare.
Vizualizarea este de asemenea, considerată ca fiind secretul rugăciunii victorioase. Puterea noastră mintală de a modifica cea de-a patra dimensiune este cea care realizează o slujbă eficientă aici pe pământ.
Dar, când a învăţat oare Dumnezeu aceste lucruri în Biblie? Ne pretinde nouă Dumnezeu să avem o anumită stare de conştienţă a minţilor noastre, sau numai o simplă încredere în El? Cine are de fapt, putere asupra creaţiei? Noi sau Dumnezeu? Este vizualizarea „limbajul mai profund” al Duhului Sfânt?
De curând, Cho i-a admonestat în mod îndreptăţit pe învăţătorii americani ai „credinţei” pentru excese şi dezeechilibru, dar în cartea sa „Salvation, Health and Prosperity” el afirmă că, fără a cunoaşte adevărurile întreitei binecuvântări a mântuirii, a sănătăţii şi a properităţii, aşa cum sunt schiţate în cartea lui, nu putem înţelege Biblia corect. „Asemenea unor orbi care pipăie un elefant pentru a-i percepe forma, aceia dintre noi care citim Biblia fără această bază nu putem înţelege pe deplin sau interpreta ceea ce citim”. Vă amintesc că, Charles Taze Russell a făcut o afirmaţie izbitor de asemănătoare pentru care întreaga mişcare iniţiată de el, Martorii lui Iehova este astăzi recunoscută imediat ca fiind cultică. Acesta a spus că, dacă cineva citeşte de unul singur Biblia, fără ajutorul volumelor sale de „Studii în Scripturi, la sfârşitul a doi ani va ajunge în întuneric”!
Cu aceeaşi uşurinţă inspirată de o bună cunoaştere personală a Scripturilor, creştinii zilelor noastre s-ar presupune să fie în stare să discearnă ce anume predică Yonggi Cho, la fel cum pot să indice originea doctrinelor Martorilor. Dar, „voi care de mult trebuia să fiţi învăţători, aveţi iarăşi trebuinţă de cineva să vă înveţe cele dintâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu şi aţi ajuns să aveţi nevoie de lapte, nu de hrană tare…” (Evrei 5:12-14)

Invierea Domnului, câinii blasfemiatori, si Ellen G. White; invierea ca experienta existentiala, partea a II-a

https://ioan8.wordpress.com/

Sugerez ca foarte importanta citirea articolului precedent care (are legatura cu acesta) este foarte scurt (aici).

Sa definim termenii: cine sunt câinii? 

De ce apostolul Pavel foloseste termenul “câini” pentru iudaizatori in Filipeni 3:2? In Vechiul Testament câinele era vazut foarte rau. In Deuteronom 23:18 se spune ca Israelitul sa nu aduca la Casa Domnului pretul unui câine. Cu alte cuvinte, nu este un animal care sa exprime pretul unei rascumparari. In Psalmul 22:16 in mod profetic marii preoti si fariseii care erau in jurul crucii lui Cristos arucandu-i insulte, sunt numiti câini “caci niste câini ma inconjoara…”In Evanghelii (Matei 7:6) câinii portretizeaza persoane irecuperabile carora nu trebuie sa li se incredinteze lucruri sfinte.

Aici in Filipeni 3:2 Pavel spune credinciosilor sa se pazeasca de câini adica de iudaizatori care ca si adventistii, veneau pe urmele apostolului sa aduca in robia legii pe noii convertiti. Este interesant ca in versetul 2 pe care il discutam este o anumita chronologie: câinii si lucratorii rai. Pavel preia ordinea din Psalmul 22: 16 unde se spune: Căci nişte cîni mă înconjoară, o ceată de nelegiuiţi dau tîrcoale…

In Apocalipsa 22:15 se spune “Afară sunt câinii…” adica in iad sunt cainii alaturi de vrajitori, desfranati si ucigasi. Pavel stia acest lucru, si anume ca iudaizatorii, acei lucratori rai, pentru care el foloseste metafora câini, sunt irecuperabili si destinati iadului. Majoritatea adventistilor sunt irecuperabili. Sunt vrasmasi ai invierii Domnului (cum am explicat in articolul anterior) si inchinatori la sabat- nu la Dumnezeu. Intre ei sunt si oi ratacite care trebuie sa iasa afara.

Invierea ca experienta existentiala

Capitolul 3 din Filipeni are o anumita complexitate in interpretare. Pavel nu vorbeste despre incertitudinea invierii lui ca apostol ci explica cum invierea este si o experienta in viata, nu numai un adevar teologic si de viitor. El scrie aceste lucruri din inchisoare unde simntea moartea care ii dadea tarcoale zilnic. Intru-n mod practic facea fatza in aceste conditii prin experimentarea puterii invierii Domnului Isus in el.

 

Invierea ca experienta existentiala a lui Pavel (si a noastra)
in comparatie cu ruina spirituala a iudaizantilor
numiti de apostol câini
Comparatie bazata pe Filipeni 3:2-11
Experienta apostolului Pavel Experienta câinilor iudaizatori cat si a adventistilor

O relationare adevarata cu Dumnezeu  Iluzia ca il slujesc pe Dumnezeu

 

O adevarata circumcizie in inima Circumcizie in trup

 

Inchinare fatza de Dumnezeu prin Duhul Sfant Inchinarea fatza de sabat, lege si traditie. Nu au Duhul Sfant

 

Lauda in Cristos Se lauda cu circumcizia, faptele lor, si “tinerea” legii

 

Neincrederea in firea pamanteasca Totala incredere in firea pamanteasca; deaceea adventistii pun accent pe retete de sanatate si mass media

 

Faima religioasa considerata o pierdere Si iudaizatorii de pe vremea lui Pavel cat si adventistii de astazi traiesc pentru faima religioasa

 

Pretul nespus al cunoasterii lui Cristos face din faima religioasa un gunoi. Acesta este termenul in original
gunoi / σκύβαλον / skubalon
Iudaizatorii de pe vremea lui Pavel urau pe Cristos. Adventistii de astazi folosesc numele lui Cristos pentru castig religios, dar nu il cunosc personal

 

Sa fie gasit in El, nu autoindreptatit prin lege dar indreptatit de Dumnezeu prin credinta in Isus Cristos.
Doctrina suprema a lui Pavel si a Scripturii este crucea lui Cristos care indreptateste pe pacatosul care se pocaieste.
Iudaizatorii aveau ca scop suprem sa fie gasiti ca pazitorii legii si sa aiba propria lor indreptatire ce decurgea din tinerea legii. Adventistii de astazi sunt la fel. Ei doar vorbesc despre indreptatirea prin credinta cateodata dar predica legea si pe Ellen G. White; iar sabatul este religia lor suprema.

 

Dorinta lui era sa il cunoasca pe Cristos si puterea invierii Lui Dorinta iudaizantilor era sa cunoasca scrierile rabinice si traditia iudaica. Adventistii de astazi doresc sa cunoasca “scriptura” lor si anume scrierile lui Ellen G. White. Moartea spirituala si opresiunea psihologica domina mediile adventiste

 

Puterea invierii Lui ca experienta de viata urmeaza dupa impartasirea in suferintele lui Cristos prin care Pavel trecea chiar acum in inchisoare Iudaizantii nu aveau parte de suferinte, dimpotriva provocau suferinte imense apostolului si crestinilor. Oridecate ori puteau, asmuteau autoritatile impotriva crestinilor. Adventistii astazi in mod perfid aduc un asalt impotriva suficientei jertfei Domnului Isus prin incercarea de a pune sub sabat si lege pe copii Domnului.

 

Apostolul stia ce inseamna invierea din morti in celula in care moartea plana asupra lui zilnic Iudaizantii erau propagatori de moarte spirituala, erau niste anticristi. La fel sunt si adventistii astazi.

 

Nota: adventistii nu practica circumcizia dar asta nu face nici o diferenta intre ei si iudaizatorii secolului I.

Atractiile deosebite pentru New Age ale pastorului Bill Johnson de la biserica Bethel din Redding, California

http://vegheaza.com/2015/03/28/atractiile-deosebite-pentru-new-age-ale-pastorului-bill-johnson-de-la-biserica-bethel-din-redding-california/

Atractiile deosebite pentru New Age* ale păstorului Bill Johnson*

de la biserica Bethel din Redding, California

de John Lanagan

bill-johnson-new-age

În acea perioadă nu am putut găsi nici un lider creştin, cu un interes similar pentru a descoperi dacă existau adevăruri ascunse în cadrul New Age. Începem să auzim tot mai multă revelație care este în conformitate cu ceea ce au spus adepţii New Age de la bun început, şi începem să auzim din ce in ce mai multă învăţătură, potrivit căreia creştinii încep să „ia înapoi adevăruri” din sfera New Age, care aparţin cu adevărat cetăţeniilor Împărăţiei lui Dumnezeu.1

Ellyn David, co-autoare a cărţii „Fizica Cerului”

În Redding, California, Biserica Bethel a devenit una dintre cele mai mari biserici evanghelice din America de Nord. Mulţi oameni din întreaga lume călătoresc spre Redding, California, pentru a studia la Şcoala Bethel de Slujire Supranaturală, iar Peter C. Wagner („fondatorul” mişcării Noua Reformare Apostolică) l-a numit pe pastorul senior al Bisericii Bethel, pe Bill Johnson, un „apostol”.

Avand in vedere titlul de pe pagina de internet a bisericii care pretinde că Bethel are un „impact global ca o resursă a trezirii spirituale şi un centru de echipare2, este rezonabil şi responsabil să îl examinăm pe B. Johnson şi să determinăm dacă el este într-adevăr un apostol trimis de către Dumnezeu, Trupului lui Cristos.

Fizica cerului, o carte apărută recent, la care a contribuit și Bill Johnson și la care asistenta lui este co-autoare, ne revelează o imagine foarte diferită de cea a apostolilor descrişi în Biblie. Se pare că, mai degrabă decât să fie considerat un apostol al lui Dumnezeu, Bill Johnson poate fi surprins în postura de a fi un vehicul care duce New Age-ul şi spiritualitatea cuantică adânc în Trupul lui Cristos.

Să fie atras de idei New Age nu este ceva nou pentru liderul bisericii Bethel. Într-o carte apărută în 2006, cu titlul „Visând cu Dumnezeu”, Johnson scrie referindu-se la o practică asociată New Age-ului:

Mulţi pastori şi conferenţiari proeminenţi pun combustibil pe focul fricii, presupunând că, din moment ce este promovată de New Age, originea sa trebuie să fie de la diavol. Găsesc această formă de raţionament slabă, în cel mai bun caz. Dacă vom continua în aceeaşi direcţie de gândire, vom continua să îi dăm diavolului uneltele pe care Dumnezeu ni le-a dat pentru succes în viaţă şi slujire.3

Haideţi să ne oprim şi să ne gândim la ceea ce se afirmă aici: „uneltele pe care ni le-a dat Dumnezeu” au ajuns, cumva, în cadrul New Age-ului? Cum s-a petrecut aceasta? Şi despre care unelte vorbeşte el? De ce ar spune un creştin practicant un lucru ca acesta? Învăţătura New Age se află în opoziţie totală faţă de Cuvântul lui Dumnezeu. A sugera că practicile New Age sunt defapt doar adevăruri creştine deturnate este un lucru cât se poate de absurd.

Analistul de cercetare Ray Yungen explică baza gândirii New Age:

Orice lucru care există, văzut sau nevăzut, este alcătuit din energie – particule minuscule de energie vibratoare, atomi, molecule, protoni etc. Totul este energie. Această energie, cred ei, este Dumnezeu şi prin urmare totul este Dumnezeu. Ei cred că din moment ce toţi facem parte din această „energie dumnezeiască” atunci şi noi, la rândul nostru, suntem Dumnezeu. Dumnezeu nu este perceput ca fiind o Fiinţă care locuieşte în ceruri, ci ca însuşi universul.4

Bill Johnson şi Biserica Bethel exercită o influenţă de proporții asupra trupului lui Cristos. Iar oricare ar fi cărarea pe care ar călători Bethel şi liderii săi, aceea va fi cărarea pe care mulţi o vor urma. Trebuie să fim atenţi la ceea ce se întâmplă aici, folosind discernământul şi înţelepciunea evlavioasă.

În timp ce abordarea lui Bill Johnson fața de rugăciune şi închinăre şi accentul excesiv pus pe semne şi minuni i-a îngrijorat pe mulţi, cartea din 2012, intitulată „Fizica cerului” (la care Johnson este unul dintre cei unsprezece care au contribuit), este cea care indică direcţia reală în care Johnson şi Bethel se îndreaptă.

Pe lângă propria contribuţie a lui Johnson la carte (de un capitol întreg), asistenta lui personală, Judy Franklin, este co-autoare; iar cuvântul înainte al cartii Fizica cerului” este scris de către Kris Vallotton, lider senior asociat al Bethel. Vallotton îi laudă pe contribuitori ca fiind „profeti5. Banning Liebscher, director al slujirii Jesus Culture a Bisericii Bethel, îşi aduce şi el lauda6. Soţia lui Bill Johnson, Beni Johnson, are de asemenea un capitol care îi aparține în această carte. Acestea fiind spuse cartea „Fizica cerului” are aprobarea de netăgăduit a liderilor Bethel.

Aşadar, ce ne dezvăluie cartea „Fizica cerului”?

Următoarea mişcare a lui Dumnezeu?

Ellyn David, una din autorii cărţii „Fizica cerului” , afirmă urmatoarele :

[Colaboratorii la carte] suntem cu toţii de acord că următoarea mişcare a lui Dumnezeu va cauza o modificare a cine suntem noi la cel mai profund nivel – poate chiar la acel nivel „vibraţional” pe care mişcarea New Age îl explorează. Ei, deasemenea, sunt cu toţii de acord că există adevăruri preţioase ascunse în New Age, care ne aparţin nouă ca și creştini, şi care trebuie extrase dintre cele lipsite de valoare.7

Colaboratorul Jonathan Welton adaugă:

Am găsit pe întreg cuprinsul Scripturii cel puţin 75 de lucruri pe care New Age-ul le-a imitat, precum faptul de a avea un ghid spiritual*, transele*, meditaţia*, aurele*, obiecte ce conţin putere, clarviziunea*, clarauzul* şi altele. Acestea defapt aparţin Bisericii, dar au fost furate şi iscusit reambalate.8

Welton crede că :

Trebuie să incepem sa folosim imitaţiile New Age drept indicii. De fiecare dată când se iveşte câte o imitaţie, ia-o ca şi când Domnul ţi-ar oferi o oportunitate de a revendica … proprietatea furată a Bisericii.9

Aceasta este ca și cum ai lua o sticlă cu un avertisment de „Otravă!”, lipit pe ea, şi apoi sa o reetichetezi „Miere”. Rugăciunea contemplativă, care este în esenţă meditaţia orientală/New Age deghizată în terminologie creştină, a intrat în Biserică tocmai în această manieră.

Co-autoarea Ellyn Davis susţine:

Nu este ca şi cum aş fi dorit să devin o adeptă New Age, ci doream doar să aflu dacă ei nu au descoperit, poate, nişte adevăruri pe care Biserica nu le descoperise.10

E. Davis încearcă să îşi justifice poziţia pretinzând că multe din cele pe care le-a descoperit contin „principii biblice încorporate” şi „pot fi sprijinite de către Scriptură”.11

În contrast cu o astfel de mentalitate, Scriptura ne îndeamnă:

Şi nu luați deloc parte la lucrările neroditoare ale întunerecului, ba încă mai degrabă osândiți-le. (Efeseni 5:11, VDCC)

Comparaţi dorinţa lui E. Davis, de a degusta înţelepciunea New Age, cu decizia creştinilor proaspăt mântuiţi din Fapte 19. Aceşti sfinţi s-au separat de ocult; ei nu şi-au examinat cu grijă literatura ocultă pentru o ultimă oară, în cazul în care s-ar fi aflat nişte „adevăruri” ascunse acolo. Cărţile necurate au fost adunate şi li s-a dat foc:

Și unii din cei ce făcuseră vrăjitorii și-au adus cărțile și le-au ars înaintea tuturor: prețul lor s-a socotit la cincizeci de mii de arginți. (Fapte 19:19, VDCC)

Decizia luată de aceşti îndrăzneți noi credincioşi a facut ca Evanghelia să se răspândească.

Cu atâta putere se răspândea și se întărea Cuvântul Domnului. (Fapte 19:20, VDCC)

Lipsindu-i discernământul de bază cu privire la implicarea în New Age, co-autoarea Ellyn Davis, conducerea de la Bethel Redding şi ceilalţi colaboratori i-au făcut un mare deserviciu Trupului lui Cristos. Colaboratorii Bethel, în special, au potenţialul de a face cel mai mult rău, datorită popularităţii şi aparițiilor lor din ce in ce mai numeroase in spațiul evanghelic.

Modul în care Bill Johnson priveşte Scriptura ne poate oferi un indiciu a faptului cum a ajuns el să fie atras de tendințe extra-biblice. Potrivit lui Johnson:

Aceia care se simt în siguranţă datorită înţelegerii lor intelectuale a Scripturii se bucură de un fals simţământ de siguranţă. Nici unul dintre noi nu deţinem o înţelegere plenară a Scripturii, dar toţi avem Duhul Sfânt. El este numitorul nostru comun, care ne va conduce în adevăr. Dar, pentru a-L urmări, trebuie să fim dispuşi să Îl urmăm în afara hărţii – să mergem dincolo de ceea ce cunoaştem.12

Această gândire este periculoasă. Biblia este harta noastră. A merge „dincolo de ceea ce cunoaştem” înseamnă să ieşim din parametrii Scripturii.

Ce dulci sunt cuvintele Tale pentru cerul gurii mele! Mai dulci decât mierea în gura mea! Prin poruncile Tale mă fac mai priceput, de aceea urăsc orice cale a minciunii. Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. (Psalmul 119:103-105, VDCC)

Cartea Fizica cerului, fie intenţionat fie neintenţionat, slujeşte drept ilustraţie a felului cum se va forma biserica falsă – sau, mai precis, a cum se formează. Practicile New Age vor fi din ce în ce mai bine primite în trupul lui Cristos. Aceste practici vor fi prezentate ca răscumpărate sau creştine în esenţă. Biserica va fi subminată – întoarsă spre misticismul oriental, New Age, cuantic. Limbajul, termenii şi podoaba exterioara ar putea rămâne, în esență, „creştine” – dar acceptarea Cristosului biblic se va diminua.

O punte spre New Age?

Bill Johnson are o învăţătură interesantă cu privire la Cristos, care poate fi percepută ca o punte între două sisteme de credințe – New Age şi creştinismul biblic.

Johnson crede într-o învăţătură numită kenosis, o convingere neortodoxă*, eretică, conform căreia Cristosul întrupat şi-a pus deoparte atributele divine, şi a umblat pe pământ ca un om complet limitat.13 Potrivit lui Johnson, Cristos „a făcut minuni, miracole şi semne, în calitate de om care se afla într-o relaţie corectă cu Dumnezeu … nu în calitate de Dumnezeu. Dacă El ar fi făcut minuni deoarece El era Dumnezeu, atunci aceste minuni nu ar fi posibile pentru noi. Dar dacă El le-a făcut ca om, atunci eu am responsabilitatea de a-I urma stilul de viaţă. A regasi acest simplu adevăr schimbă totul.”14

Cu alte cuvinte, Bill Johnson crede că minunile pe care le-a făcut Isus s-au înfăptuit deoarece El, ca om, şi numai ca om, a avut acces la puterea Duhului Sfânt. Prin urmare, Johnson invața că creştinii ar trebui să fie în stare de acte miraculoase de vindecare şi să înfăptuiască minuni datorită propriei noastre relaţii cu Duhul Sfânt.

In acest mod doctrina kenosis a lui Johnson duce la micşorarea Cristosului biblic şi la inălțarea omului. După cum evidenţia un apologet:

Isus nu mai este unic, ci doar un iluminat special, care ar putea deschide calea multor altor iluminaţi de felul acesta în viitor. Astfel avem de a face cu un Cristos al New Age-ului.15

Kenosis provine dintr-o înţelegere greşită a versetului din Filipeni 2:7. Este dovedită ca fiind eronată nu numai prin simplul fapt că Cristos a creat universul, dar El îl și ţine laolaltă. Dacă Cristos ar fi renunţat la puterea Sa şi la atributele Sale divine, şi ar fi lucrat doar ca un simplu om până la Înviere, toată creaţia s-ar fi destrămat (Coloseni 1:17)! Mai mult chiar, când Isus a spus „Adevărat, adevărat vă spun că, mai înainte să se fi născut Avraam, Eu sunt!” (Ioan 8:58, NTR), El făcea o declaraţie categorica prin care afirma că El este atât Dumnezeu, cât şi om – la timpul prezent!

O a doua Cincizecime* şi Vibraţiile cuantice

Bill Johnson crede, adiţional, că nişte creştini selecți din vremurile din urmă vor fi înzestraţi cu o mare putere de a face minuni, vindecări, semne şi miracole. Aceşti creştini supra-împuterniciţi, generaţia lui Ilie, se presupune că vor aduce o trezire nemaipomenită. Johnson afirmă:

[O] generaţie este în formare …, care vor umbla într-o ungere cum nu a mai fost cunoscută de omenire până acum, nici măcar de către ucenici.16

În 2014, Johnson a participat la conferința Împuterniciţi, Ediţia a 21-a, o adunare a creştinilor care sunt convinşi că „o a doua Cincizecime” va avea loc în anul 2033.17 Prin influenţa Bisericii Bethel, a „apostolilor” Noii Reformări Apostolice, şi a altora, o mare parte din biserică este de părere acum că va avea loc un eveniment supranatural al vremurilor din urmă, o revărsare de mare putere.

Aceste eveniment presupus nu este răpirea. Precum co-autoarea cărţii „Fizica cerului, şi asistenta personală a lui Johnson, Judy Franklin, afirmă:

Cea mai mare eroare pe care am putea-o comite ar fi să gândim că lumea aceasta ar putea deveni atât de rea, încât El ne va smulge rapid înainte de a muri cu toţii. 18

Aceasta nu înseamnă … a arăta lumii ce puternici suntem, deoarece Dumnezeu ne-a dat puterea Sa.19

Mulţi din această tabără sunt dominionişti*. Înţelegerea lor este că Adam şi Eva şi-au pierdut stăpânirea pământului faţă de Satan, Cristosul cel înviat a învestit Biserica cu rolul de a o recâştiga, iar Cristos fie nu Se va întoarce fie nu poate să Se întoarcă până când Biserica nu şi-a îndeplinit sarcina. Dacă nu aţi găsit vreodată această teologie în Biblie, aceasta se datorează faptului că ea nu se află acolo.

Dr. Orrel Steinkamp afirmă:

Aceasta mentalitate a dominionului este concepută drept o trezire a vremurile din urmă, de proporţii uriaşe, care va cuprinde întreg pământul când se va declanşa. … O societate de elită de învingători, provenită din Biserica mai mare, va supune toate lucrurile şi va fi aşa de îmbrăcată cu putere supranaturală încât îi va face invidioşi pe apostolii Bisericii Primare pe puterea apostolilor zilei de pe urmă.20

Sunete cuantice?

În lumina acestor lucruri, haideţi să analizăm cum anume descrie cartea Fizica cerului” ceea ce urmează, în mod presupus, să facă Dumnezeu. O temă a cărții este aceea ca Dumnezeu ar putea cumva să acorde credincioşilor puteri incredibile, prin vibraţii, sunete, frecvenţe, energii, cuvantul „sunet” fiind menţionat de mai multe ori în întreaga carte:

Această carte este doar un precursor al revelaţiei pe care ne-o va oferi Dumnezeu când va emite un sunet nou, transformator.21

Este vorba despre o putere de 10 ori mai mare decăt cea care a fost eliberată la Cincizecime.22 Sunetul pe care doreşte Dumnezeu să îl emită va alunga religia din biserică şi va aduce adevărul.23

Bănuim că Dumnezeu pune la cale ceva nouceva ce ne va transforma la cel mai adânc nivel a ceea ce noi suntem şi care va fi anunțat printr-o nouă formă de „sunet” sau „vibraţie”.24

Acest nou sunet ce va veni … poate schimba ADN-ul astfel încât să ne maturizăm din punct de vedere genetic. Genetica voastră este la fel ca și cum era a Lui. Genetica noastră provine de la Tatăl, prin spiritul nostru. Devenim ca un instrument care este acordat, unde genetica noastră este aliniată cu genetica Tatălui, în armonie cu El.25

Dar dacă intr-adevar există „vibraţii bune” pe care Dumnezeu le-a aşezat în tot ce a creat, iar noi trebuie doar să fim deschişi pentru a le putea experimenta ?26

Am devenit interesaţi de asemenea fenomene ciudate şi minunate, precum energie, frecvenţe, vibraţii şi fizică cuantică.27

Ceea ce cartea Fizica cerului face, este să Îl transforme pe Dumnezeu mai mult într-o forţă cuantică cosmică, care pătrunde totul, mai degrabă decât într-un Creator care este distinct faţă de creaţia Sa, așa precum Îl prezintă Biblia (de ex., Romani 1:25; Isaia 42:8, 46:9). Adepţii New Age vorbesc frecvent despre sunete şi vibraţii ca semne ale acestei „forţe-dumnezeu”. „Profetesa” ocultă Alice Bailey spune:

Există un grup de fiinţe umane, care se reunesc acum … asupra căruia este aşezată povara conducerii umanităţii. Iniţiază mişcări care au în ele noua vibraţie, afirmă lucruri care sunt universale în tonul lor, enunţă principii care sunt cosmice.28

Faptul că aceşti colaboratori cred că cei aflaţi în New Age pot înţelege maniera în care o pretinsă „următoare mişcare a lui Dumnezeu” s-ar putea petrece, este înfiorător. Este o coincidenţă că lidera New Age, Barbara Marx Hubbard, de-asemenea prevesteşte o viitoare modificare spirituală, cu o semnificaţie imensă?

Hubbard prezice venirea unei „Cincizecimi planetare”, care va însemna că „diviziunile cauzate de religii vor înceta”.29 Ea explică:

Vom şti fiecare că Dumnezeu este înauntrul nostru … . Dacă toţi care simt că suntem conectaţi unii cu ceilalţi, la natură şi la Dumnezeu, se unesc într-o Cincizecime planetară, vom fi schimbaţi în cursul acestei vieţi. Eu cred în această a Doua Venire paşnică.30

Acest fals „cristos”, care a comunicat cu Hubbard timp de decenii, a descoperit că această Cincizecime planetară va transforma instantaneu aproape toţi oamenii (mai puţin pe creştini şi pe alţii care nu cred că Dumnezeu este în fiecare) într-o rasă evoluată din punct de vedere spiritual.

Dar dacă oare această „următoare mişcare a lui Dumnezeu”31, pe care cartea „Fizica cerului o aşteaptă, şi „Cincizecimea planetară” a New Age-ului sunt unul şi același eveniment? S-ar putea ca ei să aştepte ca acelaşi „cristos” să efectueze această modificare „vibraţională” în cadrul umanităţii? Este, oare, posibil? Ar putea fi aceasta necurata înşelătorie cu privire la care am fost preveniţi de către Biblie?

Dacă cineva vă va spune atunci: „Iată, Cristosul este aici!“ sau „Este acolo!“, să nu credeți! Căci se vor ridica cristoși falși și profeți falși și vor face semne mari și minuni, pentru a-i înșela, dacă este posibil, chiar și pe cei aleși. (Matei 24:23-24, NTR)

Fostul adept New Age, Warren B. Smith, ne-a prevenit despre aceasta cu ani de zile în urmă:

Aşteptând numai trezire şi întoarcerea adevaratului Cristos, va fi oare înşelată Biserica de acela care va veni în numele lui Cristos şi va pretinde că este El? Prinsă pe neaşteptate, va confunda biserica „Cincizecimea planetară” a falsului Cristos cu măreaţa „mişcare a lui Dumnezeu”, pe care li s-a spus să o aştepte ?32

Bethel şi Rugăciunea contemplativă

Unii ar putea întreba, ce anume ar putea-o face pe o biserică evanghelică să devină receptivă la idei şi concepte New Age? Pentru Johnson şi biserica sa Bethel, precum şi pentru atât de mulţi alţi lideri creştini şi biserici din ziua de azi, rugăciunea contemplativă a jucat un rol semnificativ în „condiţionarea” oamenilor de la Bethel pentru a o lua în direcţia New Age. Multă ironie se ascunde în spatele sugestiei „De fiecare dată când se iveşte câte o imitaţie, ia-o ca şi când Domnul ţi-ar oferi o oportunitate de a revendica … proprietatea furată a Bisericii.”33, din moment ce acesta este modul în care s-a furişat rugăciunea contemplativă în trupul lui Cristos, în primul rând.

Susținătorii (spiritualității) contemplative, precum Richard Foster, au convins creştinii că meditaţia orientală şi New Age sunt defapt imitaţii ale originalului (adică, ale rugăciunii contemplative). Rugăciunea contemplativă este prezentată ca o tradiţie creştină străveche.

Totuşi, rugăciunea contemplativă nu este rugăciune defel. Este în esenţă meditaţie orientală / New Age, acoperită fin cu terminologie creştină. Obiectivul rugăciunii contemplative este să oprească procesul gândirii şi să se intre în ceea este cunoscut drept „liniştea”. Aceasta se realizează prin repetarea unui cuvânt, sau al unei fraze, de nenumărate ori (sau prin concentrarea asupra respiraţiei), până când acel cuvânt îşi pierde însemnătatea şi mintea se goleşte.

În acest gol – această linişte – multe inșelătorii uimitoare pot apărea: ghizi spirituali, maeştrii ascendenţi, percepția transcedentală de uniune/contopire cu divinitatea, apariția stării de extaz mistic, falși „cristoşi”. Inșelătoria care apare prin practicarea rugăciunii contemplative distruge integritatea doctrinară şi în ultimă instanţă chiar şi credinţa.

Prin comparaţie, atunci când „medităm” cu adevărat la Cuvântul lui Dumnezeu, mintea rămâne activă, şi noi cugetăm asupra sau ne gândim la Cuvântul Lui Dumnezeu. Niciodată nu încercăm să oprim gândul activ, pentru a ne goli minţile, sau, aşa cum spune Ray Yungen, să ne punem mintea într-o stare „neutră34 astfel încât Dumnezeu să o poată chipurile umple.

Care este poziţia bisericii Bethel în privinţa rugăciunii contemplative? Există dovezi ample cum că Bethel au adoptat-o. Un exemplu este soţia lui Bill Jonson, Beni, care supraveghează mijlocitorii în rugăciune şi Casa de Rugăciune a bisericii Bethel. Într-o carte pe care Beni a redactat-o, într-un capitol pe care l-a scris despre rugăciune, intitulat „Mistici, experienţe mistice şi rugăciune contemplativă”, ea spune că acel capitol este „dedicat misticilor, contemplativilor, celor de acum şi celor care au plecat înaintea noastră.”35

Asemenea tuturor contemplativilor dedicaţi, Beni crede că „atunci când vine vorba de rugăciune şi mijlocire, limbajul este important, dar nu este necesar”.36

Practicarea rugăciunii contemplative va schimba modul în care cineva percepe lucrurile spirituale. Beni scrie:

Un loc subțire este locul în care cerul şi pământul sunt aproape. Este mai uşor să experimentezi tărâmul spiritual în aceste locuri.”37

Aşa cum explică Roger Oakland în cartea lui Credința desființată : biserica emergentă – o nouă reformă sau o inșelătorie a vremurilor din urmă”, termenul de loc subțire „provine din spiritualitatea celtică (adică, contemplativă), şi este în acord cu panenteismul**.38 Beni crede că Ashland, Oregon, parți ale Irlandei şi fortăreaţa New Age din Sedona, Arizona, din Statele Unite, sunt locuri subțiri. Ea susţine:

În rugăciunea contemplativă descoperi că atmosfera din jurul tău se subțiază până în punctul în care nu mai există nici o separare între Cer şi pământ.39

Analizaţi următoarea descriere a meditaţiei, oferită de Bill Johnson:

Meditatia are o inimă liniștită şi o minte „controlată”. A „reflecta asupra unui cuvant în inima noastră, cu preocuparea care ţâşneşte din inima unui copil plin de curiozitate, înseamnă a medita.40

În mod ironic, chiar înainte de indicaţia cu privire la folosirea repetitivă a unui cuvânt, (A „reflecta” asupra uni cuvânt în inima noastră…), Johnson afirmă:

În timp ce cultele religioase învaţă lumea să-şi golească mintea cu ajutorul meditație, Biblia ne învaţă să ne umplem minţile cu Cuvântul lui Dumnezeu.41

Johnson aparent ne previne cu privire la golirea minţii, iar apoi oferă instrucţiuni tocmai pentru realizarea acesteia!

Rugăciunea contemplativă a fost, de asemenea, predată în cadrul claselor de studiu la Bethel.

Cursul lui Bonnie Johnson, „Locul secret”, se desfăşura în vederea „Introducerii şi activării în meditaţie şi rugăciune contemplativă”, cu accent pus pe misticul catolic Bernard de Clairvaux.42 Lucrarea ei, Unirea cu Dumnezeu: Un studiu al misticilor, meditaţiei şi miracolelor este sustinută în magazinul online al bisericii Bethel.43

Casa de Rugăciune de Alabastru, a bisericii Bethel, este deschisă 24 de ore. Potrivit paginii web a bisericii, „Casa de Rugăciune de Alabastru şi grădinile înconjurătoare sunt locuri tăcute şi liniştite, potrivite pentru a te afla în rugăciune contemplativă şi a absorbi prezenţa divină.44 Aceasta are drept scop „întâlnirea prezenţei lui Dumnezeu de către oameni”.45

Această Casă de Rugăciune nu este descrisă ca fiind un loc pentru studiu biblic, sau un loc unde cineva poate aduce cereri stăruitoare si rugăciuni de mijlocire catre Dumnezeu. Ea este gândită să faciliteze rugăciunea contemplativă, iar rugăciunea contemplativă, la rândul său, a facilitat intrarea în New Age.

O transformare cuantică

Fără îndoială, Ellyn Davis şi Judy Franklin au ales ca „Fizica cerului să fie titlul cărţii lor datorită fascinaţiei lor pentru fizica cuantică şi pentru misticismul cuantic. Davis remarcă:

Fizica cuantică sugerează că toate (lucrurile) sunt „vibraţii” – câmpuri de energie vibratoare. În schimb, misticismul cuantic afirmă că până şi gândurile şi emoţiile noastre emană vibraţii sau energii.46

Spiritualitatea cuantică, sau misticismul cuantic, este o interpretare spirituală, s-ar putea zice, a fizicii cuantice. Susţinătorii New Age o acceptă deoarece ei presupun că acordă validitate nu numai crezului lor că totul este energie interconectată, dar şi că totul este Dumnezeu. Astfel, noi suntem toţi Una. Totul este interconectat. Desigur, dacă aceasta ar fi fost adevărat, atunci nu ar mai fi fost nevoie de Cruce ca un mijloc de salvare a omenirii.

Judy Franklin a ajuns să creadă că „dacă această lume va fi ceea ce a fost creată de la început să fie, acum că Isus a răscumpărat totul noi trebuie să cunoaştem ce este această putere, această ‘mare de lumină cuantică’, ce susține totul. Şi, mai ales, trebuie să cunoaştem cum o putem accesa.47

Dacă nu ar exista o conectivitate universală, de ce ne-ar trata Dumnezeu ca fiind ‘toţi în Adam’ sau ‘toţi în Cristos’?”, întreabă Ellyn Davis.48

Dar Warren Smith ne previne:

New Age-ul / Noua spiritualitate trâmbiţează fizica cuantică drept bază „ştiinţifică” pentru afirmaţia lor că Dumnezeu nu este numai transcendent, ci şi imanent – „în” oricine şi orice.49

În „Fizica cerului” se afirmă că „vocea lui Dumnezeu umple fiecare atom din univers”.50 Aceasta este o perspectivă deghizată a panenteismului şi este ceea ce învaţă New Age-ul. De exemplu, Matthew Fox, citându-l pe Pierre Teilhard de Chardin*, spune că Dumnezeu se află în „cel mai mic atom”.51 Adepţii New Age ne învaţă că prin spiritualitatea cuantică omul îsi va da seama de propria divinitate şi va vedea că el întruchipează „cristosul cosmic” (o conştiinţă cristică).

Annette Capps, fiica autorului de mare succes şi liderului carismatic Charles Capps, a ajutat la introducerea spiritualităţii cuantice în Biserică. Într-o broşură pe care a scris-o, intitulată „Credința cuantică ea afirmă:

În timp ce studiam teoriile fizicii cuantice, mi-a fost amintită o profeţie oferită de tatăl meu …: „Anumite lucrurile, care necesitau credinţă pentru a le crede, nu vor mai necesita credinţă, deoarece vor fi dovedite a fi adevăruri ştiinţifice.52

Definiţia şi înţelegerea a ceea ce este „Dumnezeu” se schimbă pentru mulţi. Aceasta s-a întâmplat gradual, dar acum accelerează până în punctul în care mişcătorii şi scuturătorii (şi alţii) de la biserica Bethel au ajuns ascultători de „adevărurile” New Age.

Dumnezeu nu este în toţi oamenii. Biblia ne spune că doar cei care Îl cunosc pe Cristos îl au pe Dumnezeu înlăuntrul lor:

Voi însă nu mai sunteţi în fire, ci în Duhul, dacă într-adevăr Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi. Dar dacă cineva nu are Duhul lui Cristos, atunci nu este al Lui. (Romani 8:9, NTR)

Dumnezeu nu este o forţă energetică impersonală, iar oamenii nu sunt „Dumnezeu” din cauză că ar face parte din această forţă energetică. Misticismul cuantic şi New Age-ul se află în opoziţie totală faţă de Biblie.

Fie că Bill Johnson şi liderii de la Bethel Redding realizează ramificaţiile acţiunilor lor, sau nu, contribuţia și aprobarea lor la cartea Fizica cerului, impun întrebarea:

Este biserica Bethel o ameninţare care va sluji ca vârf de lance pentru sinteza ştiinţei-vrăjitorie a misticismului New Age/cuantic în trupul lui Cristos?

GLOSAR ( nu apare in versiunea in lb. engleza ) :

*New Age ( „Era Nouă”): Denumire a unui curent religios, care apare încă de la sfârșitul secolului 19 (Alice Bailey, teozofie)și are o influență mai puternică, înainte de toate, în a doua jumătate a secolului 20. El se sprijină pe teorii astrologice (intrare în noua „zodie a Vărsătorului”) și în speculații oculte de nuanță predominant hindusă. Potrivit doctrinelor New Age, „dumnezeu” este perceput ca o energie cosmică prezenta în tot sau în toți; fiecare om este chipurile „dumnezeu” și doar trebuie să conștientizeze lucrul acesta. De New Age sunt legate nenumărate teorii și secte oculte. Deși concepția este în esență anticristică, adepții New Age vorbesc și despre un Cristos (adică Anti-Cristos), întrebuințează noțiuni care sună a fi parțial creștine și au avut în ultimele decenii o influență mai puternică în cercurile creștine .

*Bill Johnson – pastor al bisericii hiper-carismatice americane Bethel din Redding California, lider în mișcarea eretică contemporană, Noua Reformă Apostolică, supranumit de teologul român, Iosif Țon, „cel mai mare om în lucrarea Lui Dumnezeu de azi , alaturi de ‘siamezul’ său hiper-carismatic, Randy Clark”.

*Ghid spiritual – entitate spirituală demonică deghizată sub forma de spirit călăuzitor care „ghidează” prin intermediul unui medium sau canal uman. Spiritul oferă călauzire doar după ce mijlocul uman și-a lăsat în voia acestuia puterile sale cognitive sau perceptive.

*transa – stare psihică specială, de conștiință modificată, caracterizată prin reducerea sensibilității la stimuli și chiar o pierdere temporara a contactului cu mediul ambiant, precum și slăbirea atitudinii discriminatorii, critice la acțiunea unor sugestii sau autosugestii. Ea poate fi indusă prin hipnoză sau auto-hipnoză, consum de substanțe psihotrope sau practici religioase mistice. D.p.d.v spiritual cel ce se află în transă mistică ocultă este supus manipulării și călăuzirii din partea spiritelor demonice care însă de cele mai multe ori apar deghizați ca „îngeri de lumină”.

*meditația – practică spirituală mistică provenită din Hinduism care urmarește golirea minții practicantului, oprirea procesului gândirii, prin focalizarea intelectului pe repetarea îndelungată a unui cuvânt sau propoziție (mantra) sau pe o tehnică de respirație, cu scopul de a experimenta conecția cu divinul din interiorul ființei umane în vederea obținerii iluminarii spirituale (obținerea stării de pace și armonie universală prin conștientizarea propriei divinitați în interconecție cu întreg universul).

*aura – în filosofia religioasă ezoterică New Age aura este un cerc radiant sau halo de energie luminoasă ce îi înconjoară pe oamenii aflați în viața.

*clarauzire – capacitatea paranormală, ocultă, de a auzi cu mintea fără utilizarea urechilor.

*clarviziune – capacitatea paranormală, ocultă, de a vedea mintal fără utilizarea ochilor, depăşind graniţele obişnuite ale timpului şi spaţiului; mai este numită “vedere secundară” (“second sight”, engl.).

*neortodox – termenul este folosit în apologetica evanghelică occidentală si desemneaza doctrine care nu sunt în conformitate cu crestinismul biblic (ortodoxismul evanghelic), și care nu are de a face bineințeles cu „crestinismul” ortodox răsăritean (de la noi din România de exemplu).

*Cincizecime – sau Pentecost , este ziua de Rusalii, ziua pogorârii Duhului Sfânt peste ucenici.

*dominionist – persoană care aderă la erezia numită teologia dominionului care mai e cunoscută și sub denumirea deCreștinism reconstrucționist si Teonomie. Teologia dominionului afirmă ca Creștinismul va conduce toate sferele societății, personal si colectiv. Deasemenea afirmă că societatea va fi reconstruită de Legea Lui Dumnezeu. Dominionismul este post-milenist iar scopul lor principal este dominația politică și religioasă a lumii.

*maeștri ascendenți (sau înălțați) se referă la acei ghizi spirituali care au atins cel mai înalt nivel de conștiință spirituală și care prin revelațiile lor conduc întreaga omenire la o evoluție spirituală.

*Pierre Teilhard de Chardin – preot iezuit francez din perioada modernă, cercetător evoluționist convins dar și mistic, susținator al unirii științei cu religia, considerat patriarhul mișcarii oculte New Age, susținător al doctrinei zeificării omului in evoluția sa spirituală, scrierile sale sunt extrem de eretice fiind îmbibate de panteism.

** Panenteism – în timp ce Panteismul susține ca Dumnezeu este totul ( confundându-l cu creația Sa), Panenteismul susține ca Dumnezeu este in toți si toate.

Referințe :

1. Ellyn Davis, The Physics of Heaven (Crossville, TN: Double Portion Publishing, ediţie Kindle, 2013), locaţie Kindle: 405.

2. Pagina web a bisericii Bethel Redding, http://bethelredding.com/about .

3. Bill Johnson, Dreaming With God: Secrets to Redesigning Your World Through God’s Creative Flow (Shippensburg, PA: Destiny Image, 2006), p. 86.

4. Ray Yungen, For Many Shall Come In My Name (Eureka, MT: Lighthouse Trails Publishing, 2007), p. 17.

5. Kris Vallotton, The Physics of Heaven, op. cit., locaţie Kindle: 96.

6. Ibid., Banning Liebscher, locaţie Kindle: 85.

7. Ibid., Ellyn Davis, locaţie Kindle: 447.

8. Ibid., Jonathan Welton, locaţie Kindle: 808.

9. Ibid.

10. Ibid., Ellyn Davis, locaţie Kindle: 392.

11. Ibid.

12. Bill Johnson, When Heaven Invades Earth: A Practical Guide to a Life of Miracles (Shippensburg, PA., Destiny Image Publishers Inc., 2003, ediţie Kindle), p. 1113.

13. Kenosis, Christology, and Bill Johnson, Crosswise Blog, http://notunlikelee.wordpress.com/2011/06/16/kenosis-christology-and-bill-johnson-part-ii .

14. Bill Johnson, When Heaven Invades Earth: A Practical Guide to a Life of Miracles, op. cit., locaţie Kindle: 259.

15. Bob Dewaay, “An Invasion of Error” (Critical Issues Commentary, Issue 124 Jan.-Feb. 2013,http://www.cicministry.org/commentary/issue124.htm ).

16. Bill Johnson, The Supernatural Power of a Transformed Mind: Access to a Life of Miracles (Shippensburg, PA: Destiny Image Publishers Inc., 2005, ediţie Kindle), locaţie Kindle: 1959.

17. Chris Mitchell, “Spirit-Empowered Believers Praying For Second Pentecostal Outpouring” ( Charisma, 4/1/14, http: empowered21.com/about ) .

18. Judy Franklin, The Physics of Heaven, op.cit., locaţie Kindle: 202.

19. Ibid., locaţie Kindle: 203.

20. Dr. Orrel Steinkamp, “Assessing Current Teachings, Issues, And Events With Scripture: A Second Pentecost?” (http://www.deceptioninthechurch.com/secondpentecost.html ).

21. Judy Franklin, The Physics of Heaven, op. cit., locaţie Kindle: 188.

22. Ibid., Bob Jones, locaţie Kindle: 522.

23. Ibid., Ray Hughes, locaţie Kindle: 1125.

24. Ibid., Ellyn Davis, Judy Franklin, locaţie Kindle: 471.

25. Ibid., Bob Jones, locaţie Kindle: 534.

26. Ibid., Ellyn Davis, locaţie Kindle: 860.

27. Ibid., Ellyn Davis, Judy Franklin, locaţie Kindle: 470.

28. Alice Bailey & Djwhal Khul, “The Labors of Hercules—Labor XII,” Lecture by A.A.B.—1936, (Caux, Switzerland: Netnews Association and/or its suppliers, 2002), http://www.netnews.org,http://laluni.helloyou.ws/netnews/bk/hercules/herc1062.html .

29. “Barbara Marx Hubbard and the Armageddon Alternative” Brooks Alexander, SPC Vol. 19:2/3, 1995, p. 49.

30. Ibid.

31. The Physics of Heaven, op. cit., locaţie Kindle: 447, 1462.

32. Warren B. Smith, False Christ Coming: Does Anybody Care? (Eureka, MT: Lighthouse Trails Publishing, 2010), pp. 119-120.

33. Jonathan Welton, The Physics of Heaven, op. cit., locaţie Kindle: 808.

34. Ray Yungen, For Many Shall Come in My Name, op. cit., p. 19.

35. Compiled by Beni Johnson, Prayer Changes Things: Taking Your Prayer Life To The Next Level (Shippensburg, PA: Destiny Image Publishers, 2012), p. 51.

36. Ibid, p. 11.

37. Ibid, p. 65.

38. Roger Oakland, Faith Undone (Eureka, MT: Lighthouse Trails Publishing, 2007), p. 119.

39. Beni Johnson, Prayer Changes Things: Taking Your Prayer Life To The Next Level, op. cit., p. 65.

40. http://bjm.org/qa/how-do-i-receive-revelation ; (#3) .

41. Ibid.

42. The Secret Place, curs, Bonnie Johnson http://bethelredding.com/get-involved/classes/secret-place .

43. https://shop.ibethel.org/products/union-with-god .

44. http://bethelredding.com/ministries/prayer-house .

45. Ibid.

46. Ellyn Davis, The Physics of Heaven, op. cit., locaţie Kindle: 1742.

47. Ibid., Judy Franklin, locaţie Kindle: 317.

48. Ibid., locaţie Kindle: 1825.

49. Warren B. Smith, A “Wonderful” Deception (Magalia, CA: Mountain Stream Press, 2009), p. 167.

50. Larry Randolph, The Physics of Heaven, op. cit., locaţie Kindle: 1425.

51. Matthew Fox, The Coming of the Cosmic Christ,(San Francisco, CA: Harper & Row Publishers, 1988), p. 129.

52. Annette Capps, Quantum Faith (England, AR: Capps Publishing, 2003, 2007), p. 6.

Clipul zilei (7) – Iosif Ton despre modul in care s-a convertit la religia NAR (New Age)

http://vegheaza.com/2016/02/23/clipul-zilei-7-iosif-ton-despre-modul-in-care-s-a-convertit-la-religia-nar-new-age/

In toamna lui 2014 am publicat un articol exhaustiv prin care am incercat sa demonstrez ca Iosif Ton s-a transformat in ultimii ani intr-un propovaduitor al dominionismului si intr-un teolog al miscarii NAR. De atunci si pana astazi lucrurile nu s-au schimbat in bine si Iosif Ton nu s-a lasat de raspandirea acestor erezii, ba dimpotriva Iosif Ton pare sa fie foarte activ in ciuda varstei inaintate. Cu tot respectul pe care il port oamenilor in varsta… atunci cand este vorba despre manipulatrea celor imaturi spiritual nu pot sa iau in considerare astfel de circumstante atenuante si trebuie sa spun lucrurilor pe nume: Iosif Ton este un invatator mincinos din punct de vedere biblic, iar ceea ce promoveaza dumnealui se incadreaza la categoria erezii si aberatii teologice. Sper ca toti cei care cititi aceste randuri intelegeti ca dominionismul este (si) o erezie, iar visele utopice ale lui Iosif Ton despre “o planeta populata doar cu oameni buni” nu sunt decat niste aberatii.

Daca ar exista in lumea asta un campionat al ereziilor si aberatiilor teologice atunci biserica Bethel din Redding (CA) l-ar castiga cu brio… si tocmai invataturile acestora sunt considerate de catre Iosif Ton ca si baza a noii sale teologii. Aceasta biserica este considerata de catre Iosif Ton a fi “cel mai radical loc de pe pamant” (in sens pozitiv) si unde “Isus este crezut 100%”, dar aceste afirmatii sunt niste minciuni si manipulari grosolane. In aceasta biserica nu se predica o teologie biblica ci una de tip New Age (vezi si articolul “Atractiile deosebite pentru New Age ale pastorului Bill Johnson de la biserica Bethel din Redding California“) iar manifestarile care au loc acolo sunt pur si simplu demonice (vezi si un “tunel de foc” cu papusa Vintz). Cu siguranta biserica Bethel pastorita de Bill Johnson este un loc radical, dar cu siguranta intr-un mod negativ.

Ba mai mult pe langa toate acestea sunt dezamagit sa constat ca pastori pe care ii consideram mai cu picioarele pe pamant (precum Petrica Lascau) gireaza astfel de aberatii si astfel de personaje…