CEL DISPREȚUIT ȘI URÎT DE POPOR

VS.5 E esențial să distingem momentul cînd se aude vocea lui Dumnezeu și cand se aud vocile celorlalti participanți la istoria universului.

Mai trebuie să spunem, că Dumnezeu punctează prezentul existenței noastre prin mesajul revelației.  „ACUM  DOMNUL  VORBEȘTE”

Și încă mai trebuie adăugat aici, convingerea că înainte de naștere, Dumnezeu a stabilit un plan pentru viața noastră așa după cum regăsim această idee cu privire la Robul Său.

El, care* M-a întocmit din pântecele mamei ca să fiu Robul Lui, ca să aduc înapoi la El pe Iacov

VS.6 „ROBUL MEU”, „LUMINA NEAMURILOR” – referința profetică este clară cu privire la Domnul Isus. El este Mîntuitorul evreilor dar și Mîntuitorul neamurilor.

Încă o învățătură devoțională de aici: nu poți să fii robul lui Dumnezeu fără să fii un purtător și transmițător de lumină.

Vs.7 – „CĂTRE CEL DISPREȚUIT ȘI URÎT DE POPOR”

El era Lumina venită de sus și poporul Israel l-a disprețuit.

De ce disprețuim în genere pe oameni? Pentru că nu se ridică prin viata lor la standardul de om pe care noi îl avem fixat în mintea noastră. De aceea disprețuim coruptii, criminalii, pedofilii, pe cei violenți, bețivii, etc.

A fi Hristos disprețuit înseamnă că la venirea Lui, poporul cu cea mai curată și autentică religie de sub soare, și-a stabilit niste standarde diametral opuse cu standardele lui Hristos.

Pericolul rămîne pînă în prezent: cea mai curată și autentică religie creștină se află sub incidența acestui fapt ipotetic: de a-și forma standarde diferite de standardele lui Hristos!

vs.7 „ÎMPĂRAȚII…ȘI VOIEVOZII SE VOR ARUNCA LA PĂMÎNT ȘI SE VOR  ÎNCHINA…”

Creștinismul e destinat să cunoască  o expansiune globală. Pînă la finele istoriei, Hristos va învinge și fiecare suveran al acestei lumi îl va recunoaste ca Autoritate Supremă pe Domnul Isus.

Astfel ancorați în mentalitatea victoriei finale, să rămînem în întregime lîngă Cel ce azi e disprețuit iar mîine e onorat de întreaga creație!

Alunecarea crestinismului…

de Petre Țuțea

— O parşivă alunecare se face dinspre creştinismul ca revelaţie spre un creştinism ca ideologie…

— Creştinismul nu e ideologie, că atunci se aseamănă cu marxismul.

Religia este expresia unui mister trăit, or ideologia e ceva construit. Dacă scoţi ideea de revelaţie din creştinism, nu mai facem biserici, ci facem şcoli primare, universităţi, şi în loc să ai colţul cu sfinţi, ai colţul cu Newton, cu Galileo, cu Copernic….

VALOAREA DE NEEGALAT A CREȘTINISMULUI

Petre Ţuţea: „Eu sunt român de meserie” | Doxologia

Creştinismul nu e depăşit în istorie de nimic. Totul se poate numi până la Hristos preistorie, inclusiv grecii şi romanii, cu Platon cu tot. E un băieţel… Eu cunosc filozofia greacă foarte bine: nu m‑am mântuit cu ea în nici un fel. E mai mântuitoare o rugăciune într‑o biserică din Găeşti, decât Platon.

PETRE ȚUȚEA