TINERII ȘI PURITATEA

Mănăștur, 03/05/2019                          TEXT BIBLIC: __________________

–  Sudiu cu tinerii   –

 

PURITÁTE s.f. Calitatea a ceea ce este pur; curățenie. ♦ (Fig.) Nevinovăție, castitate; candoare. [Cf. lat. puritas, fr. pureté].substantiv feminin puritate

PE TINE ÎNSUȚI PĂZETE-TE CURAT! (motto)

FERICE DE CEI CU INIMA CURATĂ…

Sfințenia și puritatea este corespondentul pentru sănătate. Sfințenie/ puritate perfectă înseamnă sănătate perfectă. Așadar tinerii și puritatea ar putea fi formulat și tinerii și sănătatea spiritual! Cât ești de sănătos?

INFRÂNAT SAU ÎNFRÂNT – DIFERENȚA DE DOAR O LITERĂ ÎNTRE CUVINTE,

Ex.  Prin anii 1900 s-a făcut un studiu în universitățile din America despre permisivitatea sexual; procentul celor care călcau becul roșu era de 3 %. Același studiu s-a repetat in 2010 pe același eșantion și procentul a fost de 90 %.

 

………………………………………………………………………………………………………

Puritatea – o temă care se intrepătrunde cu mai multe teme majore ale Scripturii!

Puritate in tema creației

Dumnezeu a gândit o lume fără păcat. O creație fără păcat. Tocmai de aceea in condiția de față El ne spune că pământul cu tot ce e pe el va arde și va fi un cer nou și un pământ nou în care va locui neprihănirea.

Puritate in tema legamantului

 

 • Ce e legământul? Un jurămant solemn facut inaintea lui Dumnezeu. 2 Cronici 15:12,14 – legământul un jurământ solemn de credință.
 1. Cu Domnul
 2. Cu partenerul de căsătorie Evrei. 13:4
 • Căsătoria e anticipatăNU ESTE BINE CA OMUL SĂ FIE SINGUR” & DUMNEZEU I-A FACUT UN AJUTOR POTRIVIT
 • Căsătoria oficiată – înaintea Domnului și cu binecuvântarea care vine de la El
 • Căsătoria trebuie păstrată.

Puritate in tema crucii

 • Subiectul crucii este răscumpărarea și recuperarea omului din păcat.

2 Corinteni 5:21

Pe* Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El**.

 

 

 

Puritate în tema invierii

 • Domnul a inviat din morți pt ca și noi să înviem la o viață nouă

Importanța invierii 1 Cor.15.17  Rom 4.24-25

Simion Cuboltă

De n-ar fi inviat Hristos zadarnic-ar fi fost credința

Si omul pururi păcătos îngemănat cu suferința

prin lume si-ar fi dus căința

Necunoscând ce-i biruința, de n-ar fi înviat Hristos!

 

Puritate în tema bisericii Efes.5:25-27

„Voi sunteți templul Duhului Sfânt”. Biserica luptă să își păstreze echilibrul între două curente care vor să o atragă: legalismul și libertinismul.

Acestea au fost probleme in biserica primului veac. Galateni.3:10 Gal.5:4

Si Iuda vs.3-4

3 Preaiubiţilor, pe când căutam cu tot dinadinsul să vă scriu despre mântuirea* noastră de obşte, m-am văzut silit să vă scriu ca** să vă îndemn să luptaţi pentru credinţa care a fost dată sfinţilor o dată pentru totdeauna.

 

4 Căci* s-au strecurat printre voi unii oameni scrişi** de mult pentru osânda aceasta, oameni neevlavioşi, care schimbㆠîn desfrânare harul†† Dumnezeului nostru şi tăgăduiesc*† pe singurul nostru Stăpân şi Domn, Isus Hristos.

 

Puritate in tema cerului (nimic spurcat si intinat nu va intra in cer)

 

Tema purității de fapt traversează toată Scriptura si trebuie să traverseze toate domeniile vieții noastre.

1 Cor.3:1-3Problema voastră e următoarea că aveți nume de frate „CÂT DESPRE MINE FRAȚILOR” dar încă mai aveți viață de lume.

„Voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului” – împotriva păcatului există o luptă și asta înseamnă că păcatul îți ridică înainte o problemă reală și mai degrabă ar trebui să iasă din tine sânge decât să iasă păcat!

Când vorbim despre puritate discutăm despre:

 1. MOTIVAȚIA PURITĂȚII

„mă păstrez curat/ă pentru partenerul de căsătorie”

 • Tinerii așteaptă două nunți; nunta de jos și nunta de sus. ȘI atunci motivația purității este atât pentru pământ cât și pentru cer.
 1. MEDALIA PURITĂȚII

1 Timotei 6:12 Luptă-te lupta cea bună a credinţei; apucă viaţa veşnică la care ai fost chemat şi pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire înaintea multor martori.

 1. MODELUL PURITĂȚII
 • 1 Petru 2:22 „El n-a făcut păcat și în gura Lui nu s-a găsit vicleșug”. 1 Ioan 2.6.
 • Sfinții din Scriptură

Privim la un tânăr din V.T. și anume Iosif.

 

 1. IOSIF ȘI POSESIUNILE VIEȚII SALE

 

 1. VÂRSTA LUI IOSIF

Avem adolescența lui – 17 ani, și avem înălțarea lui 30 de ani. Moare la vârsta de 110 ANI.

 1. FAMILIA LUI IOSIF

Iacov are 12 băieți și o fată Leea și Rahela Zilpa și Bilha

 

 

 1. GARDEROBA LUI IOSIF
 2. –Haina de fiu (haina pestriță – multicoloră)
 3. – Haina de servitor (haina de la Potifar)
 4. – Haina sacrificului (Haina din temniță)
 5. – Haina gloriei (haina de Prim ministru)

TOZER: Rareori Dumnezeu ridică pe cineva in mod deosebit fără să il rănească in mod deosebit!

 1. VISELE LUI IOSIF

Care au fost visele lui Iosif?  (Soarele, luna și 12 stele și culesul spicelor, snopii se inclină la snopul lui Iosif)

Care sunt visele tale cu Dumnezeu?

Ex. O soră oarbă a fost întrebată dacă este ceva mai rău decât lipsa vederii? Și ea a zis Da, lipsa viziunii? O viață fără vise și aspirații cu Dumnezeu e o viață superficială stinsă i adormită.

 1. CARACTERUL LUI IOSIF

Ce știm despre caracterul lui Iosif? Păi in primul rând

 1. Era diferit de frații săi (în lume dar nu ca lumea) Rom 12:2 (nu intrați in tiparele lumii ci tiparul vostru de viață să fie diferit de tiparul lumii)
 2. Nu vorbea cum vorbeau frații săi
 3. Nu e superficial își caută frații si nu ii găsește inițial și se putea intoarce acasă.
 4. Iubește și iartă. Și-a iubit fratii și i-a iertat.
 5. GROPILE LUI IOSIF

Dacă ar trebui să dăm un generic vieții lui Iosif am putea spune „din groapă la palat”. Odată e sus în familie, apoi e jos în groapă; e iar sus în casa lui Potifar, ajunge iarăși jos în temniță și în final e ridicat de Dumnezeu. Indiferent de gropile în care te afli scopul lui Dumnezeu e să te ia din groapă și să te ducă la palat (cer).

Ilustr. Intr-o temniță comunistă: ai căutat cerul și ai ajuns în iad. Nu, însă pe aici se trece! Drumul spre palat uneori trece prin gropi.

 1. DUMNEZEU E CU IOSIF

Când trăiești o viață în puritate, Dumnezeu va fi întotdeauna cu tine, pt că și tu ești întotdeauna cu Dumnezeu!

 

 1. IOSIF UN PROTOTIP AL LUI HRISTOS
 • Sunt peste 100 de asemănări între Iosif și Domnul Isus.

 

 1. Și Iosif și Isus sunt fiii favoriți ai taților lor
 2. Și Iosif și Isus au fost trimiși de tații lor la frații lor

-ii găsește la Dotan lege obicei, datină – o pocăință care a amestecat revelatia cu obiceiul, divinul cu umanul. Ex. Apocalipsa         (căldicel)

Partea frumoasă e că dacă te aflii aici exact ca și Iosif Domnul spune „ii caut pe frații mei”.

 1. Și Iosif și Isus au fost pizmuiți, urâți și vânduți de frații lor
 2. Și Iosif și Isus au fost condamnați pe nedrept
 3. Și Iosif și Isus au fost salvatorii poporului în vreme de criză
 4. Revenirea lui Iosif după 10 ani de temniță ca mare guvernator (prim ministru) ne vorbește despre invierea din morți și înălțarea in slavă a Domnului Isus. (Evrei 12:2)

 

 

 • IOSIF ȘI PURITATEA

 

 1. PURITATE ÎN VORBIRE Gen.37.2

În contextul lui de viață se vorbea urât dar Iosif nu adoptă acest vocabular.

Comparați cu Isaia 6:5Vai de mine, sunt pierdut căci sunt un om cu buze necurate, (și) locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate…” Cum vorbesc ei, zice Isaia așa am început să vorbesc și eu.

Vestea bună e că și azi ca în vremea lui Isaia Dumnezeu are un cărbune aprins care te poate curăți – și acela este sângele lui Isus Hristos.

Mt. 5:37FELUL VOSTRU E VORBIRE SĂ FIE DA DA NU NU. CE TRECE PESTE ACESTE CUVINTE VINE DE LA CEL RĂU”.

 1. PURITATE SPIRITUALĂ

Aici vorbim despre:

 1. Prezența Duhului Sfânt în viața lui Iosif – Gen.41:38

Oameni de felul acesta care să aibă în ei Duhul Sfânt se găsesc greu și mai ales un tânăr și o tânără plină de Duhul Sfânt. În N.T. asta înseamnă mântuire.

 1. Visele lui Iosif – Vise cu Dumnezeu vei avea numai atunci când ești un vas curat.
 2. Smerenia lui Iosif – Geneza 41:15-16.
 3. Evlavia lui Iosif – Gen 42:18
 4. Mărturia lui Iosif – Gen. 39:2-3

Când Domnul e cu tine și tu ești cu Domnul lucrul acesta se vede ca și mărturie a vieții tale.

 

 1. PURITATE ÎN RELAȚII

 

 1. Cu frații lui – ei erau răi el nu. Ei l-au rănit sufletește, el i-a iertat.
 2. Cu tatăl lui – ascultare când e trimis la frații lui deși știa că ei îl urăsc. Gen. 37:12-13. Când nu i-a găsit putea zice gata că mă întorc – o ascultare de 10.
 3. Cu structura de autoritate – Potifar. I-a fost loial și l-a slujit ireproșabil. Să respectăm autoritatea / autoritățile.
 4. Cu soția lui Potifar

Fiecare tânăr are sau va avea în viața lui o doamnă Potifar care îi va da târcoale.

Soția lui Potifar: 

 • Vine în casa în care te aflii (atunci în mod fizic azi poate virtual)
 • Vine acolo unde muncești
 • E îndrăzneață cu manifestările/ atingerile Gen. 39:12
 • E indecentă în propuneri Gen. 39:7 (sună-mă video, hai la mine în casă, etc.)
 • E insistentă în abordare Gen.39:10
 • E infidelă familiei (e gata să își înșele soțul, să aibă amant) Evrei 12.14
 • E indiferentă la voia lui Dumnezeu Gen.39.9 (Pe ea nu o interesează voia lui Dumnezeu). Pt ea era mai importantă plăcerea decât principiul. Exact așa era și Samson „Ia-mi-o că-mi place”.

Charles H. Spurgeon: Invatati sa spuneti: „Nu!” Va va folosi mai mult decat limba latina.

 

 1. PURITATE ÎN UNIVERSUL EMOȚIEI GEN.41:52

A experimentat tristețea.

Când au venit frații lui a plâns.

Când Iacov l-a binecuvântat pe Efraim înaintea lui Manase nu i-a plăcut (Gen.48:14, 17-18) totuși în toate acestea Iosif a rămas curat.

Adu-ți sentimentele tale sub autoritatea sfințeniei lui Dumnezeu.

 

 

 1. PARTEA PRACTICĂ

 

Dansul

 • Ex La ziua de naștere al lui Irod. Fata Irodiadei. Un dans senzual și lasciv. A fost gata să piardă pentru acel dans jumătate de împărăție dar unii pentru un dans pierd  toată Împărăția.

Cineva a spus: Intre dans si luptele greco-romane exista diferente. Dansul presupune prinderi care sunt interzise de regulamentul luptelor. Scopul final ramane insa acelasi: sa-l pui pe celalalt pe saltea.

Și dacă totuși nu ajung până acolo?! De ce să riști?! Dar dacă totuși nu ajungi oricum situația e gravă: Rom.8:5-8, 12-13. (… faptele firii trebuie să moară…crezi că dansul favorizează mortificarea….?)

 

Când pot să mă îndrăgostesc și să nu fie păcat?

A te îndrăgosti nu e păcat dar poate deveni păcat. Și dacă tot ai de gând să te îndrăgostești recomandarea Bibliei e să dai curs iubirii sub călăuzirea lui Dumnezeu, atunci când ai ajuns la maturitate. 1 Cor. 13:11. Sentimentele în afara maturității au character schimbător pe când întemeierea unei familii are character permanent.

 

Sarutul înainte de căsătorie

Ce spune Biblia C.c. 8:1

Ce spune Codul bunelor maniere. Sărutul nu e permis în public. Nu ar ttrebui niciodată adus dormitorul în stradă.

„Sărutul e dezvirginarea minții”. Buzele sunt o zonă erogenă. Păstrați-vă mintea curată!

Orice băiat și orice fată trebuie să fie de 2x cuminte: cuminte la minte și cuminte la faptă. Așadar fiți cuminți!

 

Atingerile

Un băiat se aprinde prin stimulii vizuali iar o fată prin stimuli atingerii. În plus de asta în corp există zone erogene. Deci atingerile și mângâierile fac parte din preludiul iubirii fizice. Înainte de iubirea fizică dintre un bărbat și o femeie există o parte de preludiu (încălzire).

 

1 Cor.7:1-2

1 Cu privire la lucrurile despre care mi-aţi scris, eu cred că este bine* ca omul să nu se atingă de femeie.

2 Totuşi, din pricina curviei, fiecare bărbat să-şi aibă nevasta lui şi fiecare femeie să-şi aibă bărbatul ei.

Deci Biblia zice să nu atingi – și dacă totuși vrei să atingi soluția este căsătoria.

 

 

Ținutul de mână.

Aici recomand un exercițiu de gândire: dacă ar fi fost Domnul în locul tău ca adolescent crezi că s-ar fi plimbat prin oraș cu o fată de mână?!

Luigi Mitoi: există o lege a insuficienței permanente. Adică ce azi a fost sufficient, mâine nu mai e suficient. Întotdeauna vei vrea mai mult și vei merge mai departe.

 

Anturajele (de ce să nu merg cu ei si să fiu diferit in mijlocul lor). Pt că:

 • Pun presiune || – și în final vei ajunge să faci ca ei potrivit cu tiparul lor pt a fi acceptat.

–  crează tipare        ||

 

Prietenia amicală cu o persoană de sex opus.

 • Frate suntem doar prieteni.

N-am găsit niciunde în Biblie un bărbat prieten cu o femeie și doar atât. Ba mai mult de atât, conceptul  de prietenie dintre un barbat și o femeie în Biblie nu există. Există direct logodnă, căsătorie dar nu prietenie. Statistic, ideea de prietenie dintre un băiat și o fată a apărut aprox. acum 100 de ani. Până atunci rezolvau părinții sau se rezolva fără prietenie cu plimbări romantice în doi.

Mai mult, orice timp petrecut cu cineva dă naștere la sentimente și atașament, s-a făcut studiu sociologic pe tema asta. Biblia zice „NU STÂRNIȚI NU TREZIȚI DRAGOSTEA PÂNĂ NU VINE  EA”.

Ex. O tânără la păstor. Frate sâmbătă vă invit la logodna mea cu X. Nu vin Sâmbătă la logodnă, veniți voi Luni la comitet. A aflat, băiatul plecat din țară, fata două vacanțe la el; au stat în aceiași clădire. Și vine mama la Păstor să justifice: „fata mea e curată”. Rasp.: „dacă două veri au stat în aceiași clădire și ea e curată, atunci înseamnă că cel puțin unul din ei nu e sănătos. ”

Sau: EX. O fată a refuzat un băiat. Băiatul i-a trimis sute de scrisori și la final fata s-a măritat cu poștașul.

 

Vizionarea filmelor

Faceți un sondaj legat de moralitatea filmului. Aproape orice film are scene de sexualitate, imoralitate (x ia nevasta lui y, sexul nu include angajamentul și legământul căsătoriei – deci curvie și preacurvie), limbajul e murdar, glume porcoase i lucruri care il ofensează pe Dumnezeu și eu râd la ele și le savurez. Ziceți voi dacă e duhovnicește sau nu!

Apoi filmul e o lime a imaginii si se zice că tehnic între 6 la 10 secunde poți să privești o femeie fără să o poftești. Mt.5:28. „DAR EU VĂ SPUN CĂ ORICINE SE UITĂ LA O FEMEIE CA SĂ O POFTEASCĂ A ȘI PREACURVIT CU EA ÎN INIMA LUI” Și ție ți-o arată la film cum merge la baie cum se apleacă cum se ridică…

 

Felul în care te pui în poze

 • Trăim într-o lume virtuală și suntem dependenți de apreciere – în sistem Facebook asta se cheamă LIKE
 • Poze în costum de baie. Pe vremea lui Luther picioarele unei fete până aproape de genunchi le vedeai la strivitul strugurilor în teasc.

Exemplu:

Annette Kellerman a militat  pentru dreptul femeilor de a purta costum de baie dintr-o singură piesă în 1907 (a fost arestată pentru indecenţă)

 

 

 • Se scoate în evidență fundul sau pieptul. Coloseni 3:17 – ȘI ORICE FACEȚI CU CUVÂNTUL SAU CU FAPTA SĂ FACEȚI TOTUL ÎN NUMELE DOMNULUI ISUS… Merge poza aia în Numele Domnului Isus? Îl reprezinți asa pe Hristos?

 

Actul intim

 • Este marital (deci e permis după căsătorie) și natural (deci practicat în așa fel încât să nu fie împotriva naturii. Cel oral și anal te aduce mai aproape de lesbianism și homosexualitate – că ti-l poate oferi și o persoană de același sex. Sunt forme pervertite).

 

Vopsitul părului

Vă întreb, dvs ce vreți să promovați, minciuna sau adevărul? Falsul sau realitatea?

În lume astăzi vorbim despre gene false, unghii false, culoare a părului falsă. Dacă se întâmplă să zicem că ai albit – perii albi sunt o cinste. Și dacă tot te vopsești alege o culoare cât mai apropiată cu culoarea ta naturală.

 

 1. PARTEA FINALĂ

 

Ce e de făcut?

Ps. 11.3 Și când se surpă temeliile ce ar putea să mai facă cel neprihănit?

 1. Mărturisește-ți falimentul (Dacă există) 28:13
 2. Dezvoltă anturaje sfinte 16.3
 3. Ancorează-te în Scriptură Iosua 1:8
 4. Hrănește-te cu predici și muzică duhovnicească
 5. Adâncește-te într-o relație personală cu Domnul. 5:16 (si astfel nu veți implini)

 

ACROSTIHUL LUI IOSIF

 • Litera (I) Isus a plătit (salvarea fraților săi a fost plătită scump de Iosif)
 • Litera (O) Ochiul lui Dumnezeu mă vede (Dumnezeu a fost cu Iosif)
 • Litera (S) Scriptura e hrana (Cuvântul lui Dumnezeu s-a împlinit în viața lui Iosif)
 • Litera (I) Iubirea de El tiparul de viață (Cum aș putea să fac un rău asa de mare si să păcătuiesc impotriva Domnului?)
 • Litera (F) Fericirea înălțării e destinul MEU! (Înălțarea lui Iosif) Smeriți-vă sub mâna tare…

Fii un Iosif!

Ex. Tanarul bogat, in vestita lui intalnire cu Christos,
– a pus intrebarea care trebuia,
– a adresat-o Persoanei care trebuia,
– a primit raspunsul care trebuia,
dar n-a fost gata sa ia decizia care trebuia.
– Billy Graham

Hotărăște-te să iei decizia care trebuie: FII UN IOSIF!

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s