Starea apostolului

(Filipeni cap.1:1-30)

de Florin Goiti.

Fiecare om de pe acest pământ are anumite stări provocate de anumite persoane sau anumite lucruri. Însă aș vrea să vedem și stările pe care le-a avut și apostolul Pavel. Stările apostolului Pavel au fost din pricina:

I. Bisericii (v1-11)
Stare apostolului Pavel din pricina bisericii din Filipi era de:
1. Mulțumire (v3)
Pavel era mulțumit de biserica din Filipi, și cu siguranță și biserica era mulțumită de ceace făcea el pentru ea. Tot așa și noi trebuie să fim mulțumiți de cei din jurul nostru, și binențeles și să îi mulțumim pe cei de lângă noi. Indiferent de cum sunt frații noștri, noi trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru ei. „Prieteni se fac, dar frații ți dă Domnul”.
2. Rugăciune (4,5,9,10,11)
Cum se ruga apostolul Pavel pentru biserică?
– cu bucurie (v4)
Un exemplu pe care trebuie să-l luăm de la apostolul Pavel este acesta, de a ne ruga pentru frați, cu bucurie. De multe ori ne rugăm așa de greu și pentru noi sau cei din casa noastră, ce să mai zic de cei din adunare sau cei din lume. Să nu uităm că: „Cele mai importante lupte se câștigă pe genunchi”.
Pentru ce se ruga apostolul Pavel?
– Pentru creștere spirituală (v9-v11)
Ne mirăm de multe ori, de ce bisericile sunt așa de slabe, fără putere, copilărești? Dar întrebarea este, cât timp ne rugăm noi pentru biserica unde ne-a pus Dumnezeu?
3. Siguranță (v6)
– Apostolul Pavel era sigur că lucrarea pe care a început-o Dumnezeu în biserica din Filipi, o va duce la bun sfârșit.
4. Dragoste (v8)
Apostolul Pavel iubea biserica din Filipi. El îi iubea pe toți, nu făcea diferențe între frați, și poate unii l-au întristat și i-au dat motive ca să nu-i mai iubească, dar vedem că el i-a iubit pe toți cu o dragoste nespusă.

 

II. Predicării Evangheliei (v12-v19)
Pentru că apostolul Pavel a predicat Evanghelia Domnului Isus, și a împărtășit adevărul lui Dumnezeu, a fost:
1. Prigonit (v12-v17)
Atunci când predici Cuvântul lui Dumnezeu așa cum este El, vei fi prigonit de aceea care nu suportă învățăturile Domnului.
Scriptura spune clar, că în zilele din urmă oamenii nu vor mai suporta învățătura sănătoasă, și își vor da învățători după plăcerile lor(2Tim.4:3,4)
2. Bucuros (v18,v19)
Unii spune Pavel, că predicau Evanghelia din dragoste ca să înainteze lucrarea Domnului, dar alții predicau din duh de ceartă. Dar vedem că lui Pavel nu-i pasă de lucrul acesta, chiar dacă lui îi făcea rău acea categorie de predicatori. El spune că se bucură că adevărul lui Dumnezeu este predicat, și oamenii aud Evanghelia.

 

 

III. Trăirii Evangheliei (v27-v30)
Nu este de ajuns doar să predici Evanghelia, ci trebuie să și trăim după Evanghelie. Apostolul Pavel a predicat Cuvântul Domnului, dar l-a și trăit în totul, ca nu cumva să fie lepădat.( 1Cor.9:27). Când trăim Evanghelia, vom ave parte de:
1. Patimă(suferință) (v.29)
Când predici Evanghelia, pătimești și ești prigonit, dar când trăiești Cuvântul Domnului și vrei să-L respecți în totul, vei pătimi și vei fi prigonit din toate părțile. (2Tim.3:12).
Dar Cuvântul Domnului ne spune că este un har ca să pătimești pentru Domnul Isus (v29).
Cum, acesta este un har, să fii bătut, scuipat, omorat chiar? Dacă ne amintim ce spune Domnul Isus, că atunci când vom fi prigoniți din pricina Numelui Său, îi ferice de noi, căci răsplata noastră este mare în ceruri (Matei 5:11,12).
2. Luptă (v30)
Cine intră pe calea Domnului are de dus o luptă teribilă. Cu cine? Cu tot iadul, cu firea ta pământească, cu cei din jur, cu necredința. Cum spune și o strofă de cântare: „Pe calea îngustă e luptă, Plăceri deșărtăciuni pe ea nu-s, Nu-i împodobită, dar dreaptă, Și e bună căci duce în sus”
a) Lupta cu iadul (Efes.6:12)
Cum câștigăm lupta cu iadul?
Dacă ne îmbrăcăm cu toată armătura lui Dumnezeu (Efes.6:13-18)
-mijlocul încins cu adevărul
-îmbrăcați cu platoșa neprihănirii
-încălțați cu râvna Evangheliei
-să avem scutul credinței
-să purtăm pe cap, coiful mântuirii
-să fim tari în Scripturi
-să ne rugăm prin Duhul Sfânt
b) Lupta cu firea pământească (1Cor.9:24-27)
Cum câștig lupta cu firea pământească(trupul)
-răstignind-o (Gal.6:24)
-neîmplinindu-i poftele (Rom.13:14;1 Pet.2:11)
c) Lupta cu cei din jur (1Cor.15:32)
Pavel spune că s-a luptat cu fiarele în Efes, dar nu știm sigur la ce se referă când spune că a luptat cu fiarele. Cel mai plauzibil răspuns ar fi că s-a luptat cu oamenii răi. Pe Anticrist, Biblia îl numește fiară, deci poate că apostolul Pavel s-a lupat cu oamenii care sunt ca niște fiare de răi.
Cert este că avem de luptat cu cei din jur când trăim Evanghelia.
Cum câștigăm lupta cu cei din jur? Iubindu-i.
Scriptura spune să iubim pe vrășmașii noștri, să-i binecuvântăm, și să ne rugăm pentru ei (Matei 5:43-47). Și în altă parte ne spune să turnăm cărbuni aprinși pe capul celor care ne vor răul (Romani 12:17-21). Să biruim răul prin bine.
d) Lupta cu necredința (2Tim.4:7)
Pavel s-a luptat lupta cea bună a credinței. De aici reiese că duhul de îndoilă s-a luptat cu el toată viața lui. Dacă Pavel s-a luptat acestă luptă, oare noi nu avem aceași luptă de dus? Tot Pavel ne îndeamnă să ne luptăm lupta cea bună a credinței(1Tim.6:12), căci doar așa vom fi biruitori.
Cum câștigăm lupta cu necredința? Prin credință.
Dacă-L credem pe Dumnezeu pe Cuvânt, atunci vom birui duhul de necredință. Dumnezu a zis poporului Israel când i-a scos din Egipt, căi va duce în țara unde curge lapte și miere, dar se pare că ei n-au crezut Cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci când nu crezi Cuvântul Domnului, î-L ispitești pe Dumnezeu. De aceea să-l credem pe Domnul pe Cuvânt, și vom fi biruitori.

 

IV. Vieții și a morții (v20-v26)
Când predici Evanghelia și o trăiești în viața ta, știi două lucruri:
1. Că dacă trăiești, trăiești pentru Domnul Isus (v21-26)
Cum arăți că trăiești pentru Dumnezeu?
-slujindu-i pe cei din jur
2. Dacă mori ești cu Domnul Isus (v22,v23)
Acesta este cel mai mare câștig pentru un creștin și cea mai mare nădejde, că după ce plecăm din lumea aceasta suntem cu Domnul și Mântuitorul nostru Isus Cristos.
Ca să fi după moarte cu Domnul Isus, trebuie să împlinești primul sub punct, adică să trăiești pentru Domnul în acestă viață. Pe un om îl verifici dacă este mântuit sau nu, cu o singură întrebare: Dacă mori unde ajungi, în cer sau în iad? Și îți dai seama ce fel de om îi după răspunsul pe care ți-l va da. Domnul să ne ajute să trăim pentru Domnul Isus în acest neam preacurvar și păcătos, și să î-L mărtuisim acestui neam stricat cum îl numește Însuși Domnul Isus. Amin!!!