O viață între porunci și promisiuni

FAPTE 1:4

Pe* când Se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aştepte acolo făgăduinţa Tatălui, „pe care”**, le-a zis El, „aţi auzit-o de la Mine.

Două cuvinte aș vrea să evidențieze gândul acesta și anume poruncă și făgăduință.

Domnul Isus vorbește despre făgăduința Tatălui dar în ideea aceasta le-a dat o poruncă. Ceea ce ănseamnă că făgăduința lui Dumnezeu din viața noastră nu vine fără o poruncă a lui Dumnezeu. Făgăduința mântuirii de asemenea vine însoțită de poruncă „și învățat-i să ppăzească tot ce v-am poruncit”

Toți vrem făgăduințele Scripturii dar mai puțini vrem și poruncile ei. Subliniez ca un principiu și închei: NU EXISTĂ FĂGĂDUINȚE FĂRĂ PORUNCI. Adică nu aștepta făgăduința raiului dacă nu ai trăit porunca ascultării de Dumnezeu.

Dacă nu ai făcut-o până acum te invit să trăiești o viață a promisiunilor dar și a poruncilor.