Inscrierea la ora de religie 2015

Legea 153/2015 pentru modificarea alin. (2) al art. 18 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011. Inscriere orele de religie

http://www.dreptonline.ro/legislatie/legea_153_2015_modificare_art_18_Legea_educatiei_nationale_1_2011_inscriere_ore_religie.php

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 445 din 22 iunie 2015

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic
Alineatul (2) al articolului 18 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:


„(2) Inscrierea elevului pentru a frecventa orele de religie se face prin cerere scrisa a elevului major, respectiv a parintelui sau a tutorelui legal instituit pentru elevul minor. Schimbarea acestei optiuni se face tot prin cerere scrisa a elevului major, respectiv a parintelui sau a tutorelui legal instituit pentru elevul minor. In cazul in care elevul nu frecventeaza orele de religie, situatia scoala se incheie fara disciplina Religie. In mod similar se procedeaza si pentru elevul caruia, din motive obiective, nu i s-au asigurat conditiile pentru frecventarea orelor la aceasta disciplina.”

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.


Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial