Un gând pentru Thanksgiving

Peste patru zile vom avea mare praznic. În pregătirea lui, iată un gând pentru noi toți. În vindecarea celor 10 leproși din Luca 17:11-19, nouă au ,,uitat“ să se întoarcă să mulțumească!

,,De Dumnezeu ne aducem aminte la necaz, dar Îl uităm la bucurie“.

Vezi articolul original

PSALMUL 47 – CÂNTAȚI! MEDITAȚIE.

PSALMUL 47

 • 1 Bateţi din palme toate popoarele! Înălţaţi lui Dumnezeu strigăte de bucurie!
 • 2 Căci Domnul, Cel Preaînalt, este înfricoşat: El este Împărat mare peste tot pământul.
 • 3 El ne supune popoarele, El pune neamurile sub picioarele noastre.
 • 4 El ne alege moştenirea, slava lui Iacov, pe care-l iubeşte. – (Oprire)
 • 5 Dumnezeu Se suie în mijlocul strigătelor de biruinţă, Domnul înaintează în sunetul trâmbiţei.
 • 6 Cântaţi lui Dumnezeu, cântaţi! Cântaţi Împăratului nostru, cântaţi!
 • 7 Căci Dumnezeu este Împărat peste tot pământul: cântaţi o cântare înţeleaptă.
 • 8 Dumnezeu împărăţeşte peste neamuri, Dumnezeu şade pe scaunul Lui de domnie cel sfânt.
 • 9 Domnitorii popoarelor se adună împreună cu poporul Dumnezeului lui Avraam; căci ale lui Dumnezeu sunt scuturile pământului: El este mai înalt şi mai presus de orice.

Mă opresc la mijlocul acestui psalm care spune în vs.3 că în privința biruințelor focalizarea merge pe EL. Dacă n-ar fi fost El nu ar fi fost nici o biruință. Dacă nu ar fi fost El în viața noastră noi nu am fi fost biruitori!

Priviți în acest psalm la beneficiile poporului cu care ne putem identifica și noi spiritual. Biruință (vs.3), moștenire (vs.4), slavă (vs.4), prezența Domnului (vs.5).

Priviți acum responsabilitățile: vs.6. De patru ori se repetă cuvântul CÂNTAȚI. Deci cântați, cântați, cântați, cântați! Așa ar suna versetul redat pe scurt.

Când ai un Dumnezeu care îți dă biruințe și atâtea beneficii e imperios necesar să și cânți. Deci vă îndemn la propriu: CÂNTAȚI!!!

Psalmul 46:9-10 – MEDITAȚIE.

Psalmul 46:9-10

 • El a pus capăt războaielor până la marginea pământului; El a sfărâmat arcul şi a rupt suliţa, a ars cu foc carele de război. –
 • 10 „Opriţi-vă şi să ştiţi că Eu sunt Dumnezeu: Eu stăpânesc peste neamuri, Eu stăpânesc pe pământ.” –

EL A PUS CAPĂT RĂZBOAIELOR – Adică Dumnezeu a pus punct. Uneori singurul care poate pune punct unui conflict este Domnul. Poate ai război cu cineva de ani de zile, sau vreme îndelungată și ai făcut eforturi pentru reconciliere fără nici un rezultat. Nu uita acest adevăr: Dumnezeu poate să pună punct războaielor din viața ta. Poate în sufletul tău se dă un război și ce vrei să accepți cu mintea nu poți primi cu inima. De multe ori inima problemei e tocmai problema inimii. A inimii suferinde și rănite. A inimii dezamăgite. El poate să oprească orice război.

OPRIȚI-VĂ! – Din ce? Păi în lumina contextului:

A. Opriți-vă din conflicte. Că sunt conflicte rezolvabile. Apelați la Dumnezeu și veți găsi rezolvare.

B. Opriți-vă din ignoranță. Versetul continuă: „Opriți-vă și să știți…” Voi nu știți, sunteți ignoranți deci opriți-vă din ignoranță.

C. Opriți-vă din agitație. Priviți contextul lărgit al psalmului cum ar fi vs. 2:  De aceea nu ne temem, chiar dacă s-ar zgudui pământul şi s-ar clătina munţii în inima mărilor. Poporul avea probleme și dușmani și agitația a început să crească, teama a început să crească însă aici vedem o restaurare și o chemare în interiorul acestei restaurări. Dumnezeu intervine așa că voi opriți-vă din agitație. Mai mult decât atât de mai multe ori în Scriptură Dumnezeu își trimite slujitorii să spună poporului agitat și plin de teamă în fața năvălirii vrășmașe să nu se teamă și să stea liniștit. Adică OPRIȚI-VĂ!

Dacă vă regăsiți în aceste rânduri vă doresc final de conflict!! Conflicte și stări spirituale rele – OPRIȚI-VĂ!!