Implementarea rugăciunii şi „vindecarea” în Iacov 5:13-16

Guarding the Gospel - Bebe Ciausu

[Extras din cartea „Importanta Domniei lui Cristos în viaţa credinciosului” – Comentariu expozitiv al Epistolei lui Iacov]. Iacov continuă să-şi arate preocuparea faţă de destinatarii săi aflaţi în necazuri, spunând: „Este vreunul printre voi bolnav? Să cheme pe presbiterii bisericii şi să se roage pentru el, după ce-l vor unge cu untdelemn în Numele Domnului. Rugăciunea făcută cu credinţă va mântui pe cel bolnav şi Domnul îl va însănătoşi; şi dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate” (5:14-15).
Aici avem de-a face cu unul dintre cele mai greşit înţelese pasaje din capitolul 5 şi chiar din întrega epistolă a lui Iacov. La o primă citire a textului s-ar putea înţelege că orice creştin bolnav poate fi vindecat prin rugăciunea bătrânilor bisericii din care face parte. Dar o astfel de interpretare nu este în armonie cu contextul pasajului, pentru că am văzut că suferinţa la care Iacov face referire nu…

Vezi articolul original 809 cuvinte mai mult