FAPTELE APOSTOLILOR 16:1-10 – Schită de predică

TEXT: FAPTELE APOSTOLILOR 16:1-10.

SUBIECT: 10 VERSETE PENTRU UN CRESTINISM DE NOTA 10

 

Introducere.

– Despre Daniel care nu a vrut sa se spurce cu mâncărurile alese de la masa impăratului Nebucadnețar, Scriptura spune că atunci când a fost testat a fost găsit – el și cei trei prieteni credincioși – de zece ori mai destoinici (Dan.1:20). Cu alte cuvinte Daniel a fost un pocait de nota 10 cu o pricepere tot de nota 10. Imi doresc ca aceiași pocăință calitativă și aceiași înțelepciune duhovnicească să ne caracterizeze și pe noi și tocmai de aceea vă propun un mesaj pe care l-am numit: „10 versete pentru un creștinism de nota 10”.

În acest mesaj vom urmări 5 idei majore care vor descoperi cum își trăiau creștinismul cei din epoca primară și de altfel cum ar trebui să trăim și noi.

AȘADAR:

I. MĂRTURIE BUNĂ vs.1-2.

– în Listra era un ucenic iar frații îl vorbeau de bine.

II. HARUL SLUJIRII vs.3.

– (Pavel, Timotei, Lidia). Fiecăruia din ei Dumnezeu le-a oferit harul slujirii așa cum de altfel ni-l oferă și nouă. Așa cum fiecare din aceste personaje a făcut ceva pentru Domnul tot astfel putem face și noi.

– În această echipă misionară care este menționată aici slujesc și alte persoane a căror nume și prezență nu ies în mod direct în evidență, cum ar fi de pildă doctorul Luca. Chiar dacă slujirea noastră nu e una vizibilă, expusă posterității să continuăm să lucrăm pentru Dumnezeu întrucât acesta e un har iar primii creștini l-au fructificat.

III. PĂZIREA ÎNVĂȚĂTURII CURATE vs.4.

– apostolii au umblat cu Domnul Isus, aveau revelația lui Dumnezeu pentru a completa Scriptura și prin urmare învățătura lor era curată și sănătoasă. Să ne ținem nu de orice vânt de învățătură ci doar de cea curată și autentică.

IV. ÎNTĂRIRE SPIRITUALĂ vs.5.

– posibil ca situația Bisericii de azi față de cea de ieri să contrasteze și în loc să se întărească parcă mai mult slăbește. Această inconsecvență nu este altceva decât o abatere de la acel creștinism de nota 10.

V. AUTORITATEA DUHULUI SFÂNT vs.6-7.

– astăzi, poate mai puțin ca oricând altcândva, Biserica și individul convertit oferă cea mai puțină autoritate Duhului Sfânt. Cineva spunea că în Biserica primară 99% era aport divin și doar 1% aport divin, astăzi e tocmai invers: 99% aport uman și doar 1% aport divin, astfel încât dacă Duhul Sfânt s-ar retrage dintr-o astfel de Biserică, Biserica nici nu ar ști acest lucru. Să ne focalizăm pe trăirea în Duhul și pe autoritatea manifestată prin a Treia Persoană a Dumnezeirii.