tineridelanganoi

tineridelanganoi va deveni in curand nicaionel

PERLE DUHOVNICESTI, RICHARD WURMBRAND

Adevărul

„Eu – ISUS – sunt Adevărul.” (Ioan 14:6)

1)     Dumnezeu este singurul care poate cuprinde adevărul ultim, pentru că El este Autorul lui.

***

2)     Isus a afirmat că Adevărul este o Persoană: El însuşi.

***

3)    în măsura în care ne îndepărtăm de Dumnezeu, adevă­rul se îndepărtează de noi.

***

Dumnezeu.

4)    Adevărul este etern. El nu poate fi schimbat nici de

***

5)     Un adevăr parţial este un lucru periculos. Nu fără motiv preţuim noi adevărul, adevărul întreg şi nimic altceva decât adevărul.

***

6)     Adevărul, la fel ca neprihănirea şi sfinţirea, se câştigă prin credinţă.

***

Dumnezeu.

7)    Cine devine om adevărat va cunoaşte adevărul lui

***

8)    Adevărul e frumos fără exagerări.

***

9)    A stabili un adevăr e mai important decât a hrăni un milion de flămânzi.

***

10)     Mai fiecare creştin din Italia este catolic, mai fiecare creştin din Scandinavia este luteran, în Anglia mai toţi sunt anglicani, în Rusia mai toţi sunt ortodocşi. Dar unde mai rămâne căutarea obiectivă a adevărului, dacă adevărul este împărţit geografic, iar toţi jură că religia cea mai justă este cea din ţara în care s-a întâmplat să te naşti. Cât de

dese sunt aceste deformări ale sufletului!

***

11)     Adevărul n-are nevoie de apărare. Cum n-ai să înveleşti soarele într-o pătură ca să-1 fereşti, tot aşa şi adevărul. Lasă-1 să lumi­neze.

***

12)     N-are rost să arunci adevăruri înaintea oamenilor care

nu sunt învăţaţi să gândească dezinteresat.

***

13)     Frumuseţea îşi capătă toată strălucirea de la adevăr.

***

14)     Nu orice adevăr este adevărat. Lucruri gândite potrivit cu adevărul nu sunt adevărate dacă nu vin dintr-o inimă înrădăcinată în

adevăr.

***

15)     Un adevăr susţinut de un om rău, este ca o bijuterie în râtul unui porc. Frumosul crin al adevărului trebuie ţinut în mâini

curate.

***

16)     Creştinii iubesc unitatea, dar nu cu preţul adevărului.

***

17)     Cel mai sfânt altar este cel al adevărului obiectiv.

***

18)     Fără adevărul deplin, viaţa ta va fi un eşec, iar dacă eşti o persoană talentată, va fi o catastrofă pentru alţii. Cel mai mare rău a fost impus de oameni geniali omenirii, dacă răspândeau cu artă şi înde­mânare sau obligau prin măsuri dictatoriale punctele lor de vedere

limitate.

***

19)    Căutarea adevărului este ca o cernere. Multe idei trebu­ie să treacă prin sită pentru ca una corectă să rămână.

***

20)    Erorile – de multe ori – sunt drumul care duce la adevăr.

***

21)     Să rămânem la întrebarea originală cu privire la adevă­rul ultim şi să nu ne îngrijorăm de lucrurile care ţin de acceptarea lui.

***

22)     A da importanţă adevărului reprezintă un pas înainte în simţul moral. Noi progresăm moraliceşte nu atât prin creşterea bunătăţii cât prin renunţarea la fraudă, viclenie şi înşelătorie.

***

23)     Caută adevărul şi numai adevărul: există Dumnezeu.

***

24)     Adevărul reprezintă felul în care gândeşte un om sfânt,

asemănător lui Isus. Viaţa proprie îi confirmă modul de gândire.

***

25)     Locul potrivit pentru adevărul ultim nu este Căpăţâna; cel mai bun loc este o inimă iubitoare. Aici Dumnezeu doreşte să-şi fa­că tronul.

***

26)     Adevărul este pe veci senin. El nu poate fi pus sub sem­nul întrebării.

***

27)     Caută fructul suprem – a fi adevărul. Altminteri viaţa ta va fi un morman de frunze şi crengi.

***

28)     Adevărul este mai presus de câmpul de bătălie. Chiar şi adversarul meu este trimis de Dumnezeu.

***

29)     Adevărul trebuie să cuprindă întregul. Nu poate exista adevărul plus mintea mea. Mintea este o parte din întregul îmbrăcat în adevăr.

***

30) Noi avem un adevăr sigur. Un adevăr sigur este că în o-menire există o căutare neîncetată după adevăr. în această căutare, cine este sincer întâlneşte pe Isus.

***

31)    Adevărul poate supravieţui numai în lupta liberă contra altor păreri.

***

32)    Dacă nu ai sentimentul misterului, nu poţi ajunge la

adevăr.

***

33)     Toată istoria omenirii este un imens cimitir de idei pen­tru care oamenii erau gata să moară.

***

34)     Pilat a întrebat: „Ce este adevărul?” Cine nu cunoaşte răspunsul la această întrebare, nu are nici o bază să afirme ce este

adevărat.

***

35)     Când interesele noastre materiale sunt legate de o anu­mită credinţă sau stare de lucruri, când năruirea acestora ar strica pres­tigiului, la care ţinem atât de mult în îngâmfarea noastră, credinţa a-ceasta devine de nezdruncinat în sufletele noastre, oricât ar fi de absur­dă … Suntem minciuni întruchipate, nişte nemernici.

***

36)     Adevărul este un lanţ întreg de afirmaţii despre un obi­ect sau o persoană în continuă mişcare.

***

37)     Ideea că tot adevărul trebuie sintetizat în minţile noastre este înşelătoare, deoarece noi suntem limitaţi şi nu putem cunoaşte

adevărul decât parţial.

***

38)     Necunoaşterea adevărului te duce la rătăcire pe pământ

şi la pierzare în veşnicie, la fel ca oricare alt păcat.

***

39)     Orice adevăr exagerat devine absurd.

40) Nu trebuie să spui toate adevărurile. Ceea ce-i perfect adevărat la tine care ai noţiuni exacte, poate provoca nenorociri la cel nepregătit sau care are noţiuni false despre lucruri.

***

41)    „Adevărul se corupe când devine popular” (printr-o tălmăcire superficială).

***

42)    Marea condiţie a adevărului – pentru stabilirea lui – este discuţia liberă şi cinstită.

***

43)Adevărul suprem este monopolul exclusiv al celui cu- rat cu inima.

 

***

44)     Nenorocirea cea mare nu este că oamenii spun min­ciuni, ci faptul că oamenii sunt mincinoşi, că primesc şi răspândesc drept adevăr ceea ce nu este rezultatul unei gândiri obiective, unite cu dragostea, ci rezultatul unor complexe, unor simpatii sau antipatii datorită unor împrejurări întâmplătoare.

***

45)     Cea mai înaltă ilustrare a adevărului tău trebuie să fie

viaţa ta.

***

46)     O privire grăbită la un om sau la un eveniment nu-ţi poate garanta adevărul. Măria a şezut o seară întreagă la picioarele lui Isus, I-a ascultat cu atenţie cuvintele şi le-a cântărit.

***

47)     Pot da unui om oricât vreau din portmoneul meu, pentru că banii sunt ai mei. Nu pot însă ceda nimic din adevărul lui Dumnezeu.

***

48)     Prima condiţie pentru cunoaşterea proprie a lumilor superioare, este să slăveşti pe Cel care-I Adevărul.

***

49)     Pentru ca unele adevăruri neîndoioase pentru elită să devină accesibile mulţimii, trebuie cataclisme  care să dovedească cât sunt de departe.

***

50)     Tot întunericul universului nu poate stinge lumina unei candele. Dar o candelă mică poate străluci şi învinge cel mai gros

întuneric.

***

51)     Adevărul este felul de gândire al oamenilor din paradis.

Când s-a dus paradisul s-a dus şi adevărul şi va reveni odată cu el.

***

52)     „Ego” (= eul, firea veche) nu are nici un rol în căutarea

adevărului.

***

53)     Adevărurile care rămân doar în minte şi nu sunt trăite

practic, ne hrănesc tot atât de puţin ca o mâncare ce rămâne în cămară.

***

54)     Credincioşii care îşi hrănesc sufletul numai cu forme goale religioase, se aseamănă cu cei care ar vrea să-şi hrănească trupul

numai cu pungi în care erau altădată de-ale mâncării.

***

55)    Celui ce iubeşte adevărul, nu-i este greu să sufere

pentru el.

***

56)    Ca să ai curajul adevărului, trebuie mai întâi să-1

iubeşti.

***

57)     Adevărul există. Există şi adevărul despre adevăr, iar aceasta, pentru a fi înţeles de oameni; iar pentru a se opune minciunii este adaptat, modificat, diluat. Apoi adevărul despre adevăr este popularizat la diferitele nivele, ca să poată fi înţeles … Numai adevărul

este adevăr, nu şi îmbrăcarea lui în limbaj omenesc.

***

58)     Adevărul poate trăi bine atât timp cât poate trece nestingherit graniţele care separă limbile şi culturile.

***

59)    Adevărul lui Dumnezeu are aripi; el vede viitorul înde­părtat ca fiind prezent.

***

60)     Pentru Dumnezeu lucrul cel mai preţios este adevărul. Ca adevărul să fie păstrat, Dumnezeu a jertfit viaţa a mii de sfinţi.

***

61)     Adevărul este mai preţios în ochii lui Dumnezeu decât toată creaţiunea, căci Isus spune: „Cerul şi pământul vor trece, dar

cuvintele Mele nu vor trece”. Este şi lesne de înţeles.

***

62)     Omul trebuie să trăiască adevărul pentru ca să fie în

părtăşie cu Dumnezeu.

***

63)     Dumnezeu poate face multe lumi, dar un alt adevăr nu este în stare nici El să creeze. Adevărul nu poate fi decât unul.

Reclame

decembrie 30, 2013 - Posted by | Devotionale si meditatii

Niciun comentariu până acum.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

Privesc sus

Privitul nu costă!

Semnele vremurilor

Lumea contemporana in lumina profetiilor

Privesc sus

Privitul nu costă!

Semnele vremurilor

Lumea contemporana in lumina profetiilor

%d blogeri au apreciat asta: