tineridelanganoi

SOLI DEO GLORIA

PRINCIPIILE GENERALE ALE DREPTULUI FAMILIEI (preluat)

PRINCIPIILE GENERALE ALE DREPTULUI FAMILIEI

Dintr-o analiza atenta a prevederilor legale care reglementeaza relatiile de familiei, rezulta ca drept fundament urmatoarele idei diriguitoare:

 1. Principiul ocrotirii casatoriei si familiei.

Principiul este formulat chiar în dispozitiile art. 1 alin. 1 C.fam., aratându-se ca „în România statul ocroteste casatoria si familia; el sprijina, prin masuri economice si sociale, dezvoltarea si consolidarea familiei”. Ocrotirea casatoriei si familiei se realizeaza nu doar prin intermediul normelor dreptului familiei ci si cu ajutorul altor norme juridice. În acest sens Codul familiei reglementeaza riguros conditiile de fond si cele de forma ale casatorie, drepturile si obligatiile personale si patrimoniale ale sotilor, egalitatea în drepturi a sotilor, obligatia de întretinere pe care sotii o au unul fata de celalalt, drepturile si îndatoririle parintilor fata de copiii lor minori, desfacerea casatoriei prin divort. Art. 48, pct. 2 din Constitutie prevede ca prin lege se stabilesc conditiile de încheiere, de desfacere si de nulitate a casatoriei.

2. Principiul ocrotirii intereselor mamei si copilului.

Acest principiu este mentionat în art. 1 alin. 2 C.fam.: „Statul apara interesele mamei si copilului si manifesta deosebita grija pentru cresterea si educarea tinerei generatii”. În acest sens mai exista dispozitii ale Codului familiei privitoare la: stabilirea filiatiei fata de mama sau fata de tata; obligatia de întretinere; masurile de ocrotire a copiilor minori; exercitarea controlului efectiv si continuu de catre autoritatea tutelara asupra modului cum se îndeplinesc îndatoririle referitoare la persoana si bunurile copilului, etc. La toate acestea se adaugasi dispozitiile din legile speciale referitoare la adoptie.

 3. Principiul casatoriei liber consimtite între soti.

Importanta acestui principiu rezulta si din faptul ca el este înscris, ca un drept fundamental, în Constitutia României, art. 48 pct. 1 stabilind ca „familia se întemeiaza pe casatoria liber consimtita dintre soti…”. Aceeasi formulare este reluata si în C.fam., în dispozitiile art. 1 alin. 3.

În sensul legii, încheierea casatoriei trebuie sa aiba ca unic temei sentimentele de dragoste si de pretuire dintre soti.

Dispozitiile constitutionale fac, de asemenea, distinctia între casatoria civilasi cea religioasa, stabilind ca cea religioasa poate fi celebrata numai dupa încheierea celei civile (art. 48 pct. 2).

 4. Principiul egalitatii în drepturi dintre barbat si femeie.

Acest principiu deriva din egalitatea deplina a femeii cu barbatul în toate domeniile vietii sociale, egalitate ce este consacrata de Constitutia României în art. 16 alin. 3 unde „statul român garanteaza egalitatea de sanse între femei si barbati” pentru ocuparea functiilor si demnitatilor publice, civile sau militare, iar în ceea ce-i priveste pe soti legea fundamentala arata ca familia se întemeiazasi pe egalitatea sotilor (art. 48 alin. 1). Egalitatea femeii cu barbatul este prevazutasi în numeroase acte internationale.

În acest sens Codul familiei precizeaza în art. 1 alin. 4 : „În relatiile dintre soti, precum si în exercitiul drepturilor fata de copii, barbatul si femeia au drepturi egale”. Apoi, în art. 25, se arata ca „barbatul si femeia au drepturi si obligatii egale în casatorie”, iar în art. 26 ca „sotii hotarasc de comun acord în tot ceea ce priveste casatoria”. În privinta numelui, legea (art. 27 C.fam.) permite sotilor fie sa-si pastreze, fiecare, numele avut înainte de încheierea casatoriei, fie sa-si aleaga numele unuia dintre ei sau numele lor reunite.

Si în raporturile patrimoniale ale sotilor îsi face aplicatiunea acelasi principiu al egalitatii. Asa fiind, potrivit dispozitiilor art. 30 alin. 1 C.fam. „bunurile dobândite în timpul casatoriei, de oricare dintre soti, sunt, de la data dobândirii lor, bunuri comune ale sotilor”.

Parintii au aceleasi drepturi si îndatoriri raportat la copiii lor minori (art. 97 C.fam.) si, de asemenea, toate masurile privind persoana si bunurile copiilor se iau de catre parinti în comun, potrivit art. 98 C.fam.

5. Principiul exercitarii drepturilor si al îndeplinirii îndatoririlor parintesti în interesul copiilor.

Acest principiu este prevazut în mod expres în art. 1 alin. 4 C.fam.: „Drepturile parintesti se exercita numai în interesul copiilor” si în art. 97 alin. ultim C.fam.: „Ei exercita drepturile lor parintesti numai în interesul copiilor”. Principiul se aplica indiferent daca acesti copii sunt din casatorie, din afara casatoriei sau Declaratia universala a drepturilor omului, art. 16 alin. 1; Pactul international privind drepturile civile si politice, art. 23 alin.4; Pactul international privind drepturile economice, sociale si culturale, art. 3, în diferitele declaratii ale Adunarii Generale a O.N.U., si conventii internationale privind lupta împotriva discriminarii.

Constitutia întareste aceasta idee în art. 48 alin. 3: „Copiii din afara casatoriei sunt egali în fata legii cu cei din casatorie”. Aceasta exercitare a drepturilor si îndatoririlor parintesti se face sub controlul si îndrumarea efectivasi continua a autoritatii tutelare. Principiul se realizeaza prin toate dispozitiile cuprinse în Codul familiei, fie ca acestea se refera la exercitarea drepturilor de catre parinti, fie ca acestea se refera la exercitarea drepturilor de catre alte persoane care ocrotesc pe copii în lipsa parintilor.

 6. Principiul potrivit caruia membrii familiei sunt datori sa-si acorde unul altuia sprijin moral si material.

Codul familiei consacra acest principiu în art. 2 : „Relatiile de familie se bazeaza pe prietenie si afectiune reciproca între membrii ei, care sunt datori sa-si acorde unul altuia sprijin moral si material”. Astfel, în tot ceea ce priveste casatoria si asupra tuturor masurilor privitoare la persoana si bunurile copiilor, sotii hotarasc de comun acord. Ei contribuie la cheltuielile casniciei în raport cu mijloacele fiecaruia, iar bunurile dobândite în timpul cas                                                                       atoriei, de oricare dintre soti, cu exceptia celor expres mentionate de lege ca fiind proprii, sunt bunuri comune ale sotilor, pe care le administreazasi folosesc împreunasi de care dispun tot astfel.

7. Principiul monogamiei (art. 5 C.fam.).

Acest principiu consta în posibilitatea de a încheia o casatorie numai de catre persoanele necasatorite, legiuitorul stabilind ca „este oprit sa se casatoreasca barbatul care este casatorit sau femeia care este casatorita”.

Nerespectarea principiului este sanctionata cu nulitatea absoluta a celei de-a doua casatorii, încheiata de aceeasi persoana.

Bigamia este considerata infractiune, în temeiul dispozitiilor art. 303 C.pen., în timp ce urmatorul articol pedepseste chiar si întretinerea de relatii sexuale în afara casatoriei, sub denumirea adulter.

CONSTITUTIA ROMANIEI

   ARTICOLUL 49
Protecţia copiilor şi a tinerilor

   (1) Copiii şi tinerii se bucură de un regim special de protecţie şi de asistenţă în realizarea drepturilor lor.

(2) Statul acordă alocaţii pentru copii şi ajutoare pentru îngrijirea copilului bolnav ori cu handicap. Alte forme de protecţie socială a copiilor şi a tinerilor se stabilesc prin lege.

(3) Exploatarea minorilor, folosirea lor în activităţi care le-ar dăuna sănătăţii, moralităţii sau care le-ar pune în primejdie viaţa ori dezvoltarea normală sunt interzise.

(4) Minorii sub vârsta de 15 ani nu pot fi angajaţi ca salariaţi.

(5) Autorităţile publice au obligaţia să contribuie la asigurarea condiţiilor pentru participarea liberă a tinerilor la viaţa politică, socială, economică, culturală şi sportivă a ţării.

Reclame

februarie 5, 2013 - Posted by | Dedicat familiei

Niciun comentariu până acum.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Privesc sus

Privitul nu costă!

Semnele vremurilor

Lumea contemporana in lumina profetiilor

Privesc sus

Privitul nu costă!

Semnele vremurilor

Lumea contemporana in lumina profetiilor

%d blogeri au apreciat asta: